Category Archives: Soru – Cevap

YATIRIM ÜZERİNDEN BULGAR VATANDAŞLIĞI

Bulgaristan’da yatırım yapan kişiler, ilgili şartları yerine getirmeleri durumunda Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlığı talep edip Bulgaristan vatandaşlığı alabilirler. Bu durum “Bulgar Vatandaşlığı Kanunu”, “Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Yabancılar Kanunu” ve “Bulgaristan Cumhuriyeti Yatırımları Teşvik Kanunu” ile ilgili alt yönetmelikler tarafından düzenlenmiştir. Kişinin Bulgaristan’da yapmış olduğu yatırımın türüne, süresine ve miktarına göre süreli veya süresiz oturma izni verilebilir, süreli olarak verilen ikamet izninin süresize dönüştürülmesi için 2,3 veya beş yıl üst üste yenilenmesi gerekebilir, Bulgar vatandaşlığı başvurusu esnasında Bulgarca diline hakim olduğunu kanıtlaması istenebilir veya bu şart aranmayabilir, Bulgar vatandaşlığına alınma talebinin uygun görülmesi durumunda kendi vatanaşlığından çıkması istenebilir veya istenmeyebilir.

Yatırımcı statüsünden Bulgar vatandaşlığının alınması planlanıyorsa kati bir şekilde dikkate alınması gerekenler:
— Sahip olduğunuz bütçe nekadar?
— Kullanacak olduğunuz parasal enstrümanlar sizin için hayati mi?
— Bu kaynaklarınızı belirli bir süre kullanmasanız da olur mu?
— Kullanacağınız parasal kaynakların Bulgar vatandaşlığı sürecinde size maddi getirisi olup olmaması önemli mi?
— Bulgar vatandaşlığı süreci tamamlandığında yatırmış olduğunuz parayı tekrar çekerek kendi ülkenize dönecek misiniz?
— Bulgar vatandaşlığı almak için kendi (mevcut) vatandaşlığınızdan çıkacak mısınız yoksa eski vatandaşlığınızı da korumak istiyor musunuz?
— Bulgarca öğrenip dil sınavına girebilir misiniz yoksa dil sınavıyla uğraşmak istemiyor musunuz?

BUNU BİLMELİSİNİZ:
YAPMIŞ OLDUĞUNUZ YATIRIM MİKTARI NEKADAR YÜKSEKSE VE BU YATIRIMI NEKADAR UZUN SÜRE DEVAM ETTİRİRSENİZ BULGAR VATANDAŞLIĞI ALMANIZ İÇİN YERİNE GETİMENİZ GEREKEN KOŞULLAR OKADAR AZ OLACAKTIR.
değişik miktarda, sürede ve türdeki yatırımlar size değişik haklar verecek ve sorumluluklar yükleyecektir.

Yatırımcı sıfatıyla Bulgar vatandaşlığı nasıl alınır?
Yapılan yatırımın miktarına, türüne ve yatımın devam edildiği süreye bağlı olarak farklılıklar olmasına rağmen genel prensipte mantık ve işlem sıralamasının işleyişi benzerlik göstermektedir.

Örnek olarak: Kişi Bulgaristan’da 500.000 (-beş-yüz-bin-) Leva tutarında gayrimenkul satın alarak Bulgar vatandaşlığı almayı planlamaktadır:

-1- Bulgaristan’da piyasa değeri 500.000 Leva (255.646 Avro) tutarında gayrimenkul (konut) satın alması.
-2- Satın alma işlemini ve tutarı belgelendirmesi. Noter onaylı sözleşme, tapu senedi, banka hesabı ödeme emri vs.
-3- Yasayla belirlenmiş olan diğer belgeleri hazırlaması ve ibraz etmesi
-4- Tüm belgelerle Bulgaristan Konsolosluğuna balvurarak “D” tipi ikamet vizesi talep etmesi ve alması.
-5- Gayrimenkulün satın alınmış olduğu ilçe veya il merkezindeki yabancılar şubesine başvurarak “Bulgaristan Cumhuriyeti Oturma İzni” talep etmesi.
-6- Yatırımın miktarına ve yasal düzenlemelere bağlı olarak oturma iznini 2, 3 veya 5 yıl üst üste yenilemesi.
-7- Yatırımın miktarına ve yasal düzenlemelere bağlı olarak  “Bulgaristan Cumhuriyeti Süresiz Oturma İzni” alması
-8- Bulgaristan Vatandaşlığı almak için başvuru yapması.

ÖRNEK 1: Yatırım+5 Yıl İkamet

ÖRNEK 1: Yatırım+1 Yıl İkamet

Yatırım türleri:
— Gayrimenkıl satın almak
— Bir  Bulgar şirketinin sermayesini arttırarak şirkete ortak olmak
— Bir Bulgar şirketine ortak olarak istihdam yaratmak
— Bulgaristan’da devlet tahvili, bono ve benzeri yatırm araçları satın almak

Yatırım süreleri:
— Yapılan yatırımın türüne ve amaca bağlı olarak 1, 2, 3, 5 yıl veya daha uzun.

Yatırım miktarları:
— Yapılan yatırımın amacına bağlı olarak: 100,000 veya 500,000 veya 1.000.000 veya 2.000.000 veya 5.000.000 veya 6.000.000 veya 10.000.000 Leva.

İsim Denklik, Doğum Tarihi için TASHİH DAVASI – İŞLEMİ

Müşterilerimizin bir kısmı İsim Denklik Belgesi alamadığını ve/veya doğum tarihi hatalı olduğu için Bulgaristan Vatandaşlığı Tespit İşlemini yapamadığını belirtmektedir. Bu yazımızda, nüfus müdürlüğü aleyhinde açılan “Tashih Davası” konunusunu ele alacağız.

Tashih Davası neden, hangi amaçlar, kimler tarafından açılabilir ve/veya açılmalıdır?
—-1- 1989 yılı öncesinde Bulgaristan’dan göç ettim. Bulgar Vatandaşlığı Tespit İşlemi yaptırmak istiyorum ancak doğum tarihim, doğum yerim hatalı bunu düzeltmek istiyorum.
veya
—2- Babam ve/veya annem, 1989 yılından önce Bulgaristan’dan göç etmiş, ikisi de vefat etti. Annem ve/veya babam adına Bulgar Vatandaşlığı Tespit İşlemi yaptırmak ve alacağım cevaba göre hareket ederek Bulgar vatandaşlığı almak istiyorum ancak annemin/babamın doğum tarihi, doğum yeri hatalı bunu düzeltmek istiyorum.

Tashih davası için gereken belgeler nelerdir?
—-1- Bulgaristan’da düzenlenmiş olan Doğum Kayıt Örneği. Belgeye Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından APOSTILLE (Tasdik Şerhi) tatbik edilmelidir. Yeminli tercüman tarafından Bulgarcadan Türkçeye çevirisi yapılmalı, belge onayı ve tercümanın imzası Bulgaristan’daki Türk konsoloslukları tarafından onaylanmalı veya tercümanın imzası Türkiye’deki noterliklerde yapılmalı.
ve/veya
—-2- Bulgaristan’da düzenlenmiş olan Nüfus Kayıt Örneği. Belgeye Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından APOSTILLE (Tasdik Şerhi) tatbik edilmelidir. Yeminli tercüman tarafından Bulgarcadan Türkçeye çevirisi yapılmalı, belge onayı ve tercümanın imzası Bulgaristan’daki Türk konsoloslukları tarafından onaylanmalı veya tercümanın imzası Türkiye’deki noterliklerde yapılmalı.
ve/veya
—-3- Nüfus kayıt örneği veya doğum kayıt örneği yoksa Bulgaristan’daki ilgili nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenen, bu belgelerin eksik olduğunu, ilgili kişinin doğum yerini, doğum tarihini ve isimlerini gösterir tasdik belgesi. Belgeye Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından APOSTILLE (Tasdik Şerhi) tatbik edilmelidir. Yeminli tercüman tarafından Bulgarcadan Türkçeye çevirisi yapılmalı, belge onayı ve tercümanın imzası Bulgaristan’daki Türk konsoloslukları tarafından onaylanmalı veya tercümanın imzası Türkiye’deki noterliklerde yapılmalı.

Tashih davası hangi mahkemede açılır?
—-1- İkamet etmekte olduğunuz yerleşim biriminde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesinde

Tashih davası nekadar sürer?
—-1- Ortalama olarak 2-3 ay içerisinde neticelendirilir.

Tashih davası neticesinde ne yapılacak?
—-1- Hayatta olan kişiler için doğum yerleri ve doğum tarihleri düzeltilerek nüfus kayıtlarına işlenir. Kişi yeni kimlik kartı (nüfuz cüzdanı) ve pasaport çıkartır.
—-2- Hayatta olmayan kişiler için nüfus kayıtlarında değişiklik (düzeltme) yapılmamaktadır ancak ölen kişinin nüfus kaydındaki düşüncelere hanesine bilgilerin yazılmasına dair karar verilir.

Tashih davası açmak için avukat gerekli mi?
—-1- Karar tamamen size ait, davayı kendiniz de açabileceğiniz gibi avukat da yetkilendirebilirsiniz

TASHİH DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

POMAKLAR için BULGAR VATANDAŞLIĞI

Bulgaristan Cumhuriyeti Bulgar Vatanaşlığı Kanunu – SOY esasına göre POMAKLAR Bulgar vatandaşı olabilir mi?
Bu konu hakkında müşterilerimizden yoğun şekilde bilgi talebi gelmektedir. Yaptığımız değerlendirme neticesinde ayrıntılı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Mevcut yazımız kişilerin etnik kökenine dair bir inceleme ve tartışma değildir. Sadece ve sadece ilgili uygulama hakkında bilgilendirmedir. Lütfen bu yazımız teknik açından bir bilgilendirme olarak kabul ediniz. Pomakların Bulgar, Türk veya başka bir etnik kökene sahip olup olmadıkları konusunda kati bir şekilde görüş bildirmiyoruz.
Bulgar Vatandaşlığı Kanuna göre DOĞRUDAN Bulgaristan vatandaşlığını talep edilebilecek olan kişilier arasında BULGAR SOYLU kişiler de sayılmaktadır. Pomakların Bulgar vatandaşlığını talep edebilmeleri için Bulgar soylu olduklarını kanıtlamaları lazım. Bulgar soylu olduğunu kanıtlayan herkes Bulgar vatandaşlığı talep edebilir

Bulgar Soylu olduğumu nasıl kanıtlarım?
—- Vatandaşı olduğunuz ülkedeki resmi nüfus kütüklerine, kayıtlarına, doğum tutanağına esasen düzenlenen “Bulgar Soylu” olduğunuzu gösterir belgeyle
veya
—- Kökeniniz Bulgaristan’a dayanıyorsa, Bulgaristan’daki resmi nüfus kütüklerine, kayıtlarına, doğum tutanağına esasen düzenlenen “Bulgar Soylu” olduğunuzu gösterir belgeyle
veya
—- Bulgar kilisesinden alacağınız “Vaftiz Belgesi” ve/veya “Doğum Belgesi” ve/veya “Soyağacı Belgesi”
veya
—- Bulgaristan Cumhuriyeti Yurtdışında Yaşayan Bulgarlar Müsteşarlığı tarafından akredite edilen bir kuruluş, dernek tarafından düzenlenen “Bulgar Soyludur” belgesiyle
veya
—- Bulgaristan Cumhuriyeti Yurtdışında Yaşayan Bulgarlar Müsteşarlığı tarafından düzenlenen “Bulgar Soyludur” belgesiyle

SORU: Dedemin dedesi 1910 yılında Plevne’den İzmir’e yerleşmiş. Dedem kendisinin Pomak olduğunu söylüyordu. Bulgar vatandaşı olabilir miyim?
Bulgar soylu olduğunu kanıtlayan kişiler için göç tarihi ya da zaman gibi bir kriter dikkate alınmamaktadır. Atalarınız 300 yıl önce bugünkü Bulgaristan toprakları dışına yerleşmiş olsa dahi Bulgar etnik kökene sahip olduğunuzu kanıtlayabilirseniz Bulgaristan vatandaşlığını talep edebilirsiniz.

SORU: Ata, cet, selef, aile büyüğünden, üst soydan Bulgar soylu ne demek?
Dedenizin, anneannenizin, babaannenizin veya onların dedelerinin veya ninenelerinin Bulgar etnik kökene sahip olması durumunda siz Bulgar soylu sayılırsınız.
Tamamen kurgu bir örnek: Mesela dedenizin dedesinin dedesi 1865 yılında Osmanlı devletinin resmi görevlisi sıfatıyla Bulgaristan’ın Filibe (Plovdiv) şehrinde çalışıyormuş. Orada Bulgar bir hanımla evlenmiş, geri dönmüş ve İstnabul’a yerleşmiş. Bu durumda 4. veya 5. kuşaktan nineniz etnik Bulgar, dolayısıyla da siz Bulgar soylu sayılırsınız.

SORU: Bulgar soylu statüsünden yapılan vatandaşlık başvuruları nekadar zamanda neticelendirilir?
Tüm vatandaşlık prosedürünün tamamlanması 24-36 ay arasında sürmektedir.

SORU: Ebeveynim Bulgar soylu belgesi aldı, ben çocuğu olarak nezaman vatandaşlık başvurusu yapabilirim?
Siz de ebeveyninize dayanarak aynı belgeyi alabilir ve dilemeniz durumunda eşzamanlı olarak başvurabilirsiniz. Sizin aile büyüklerinizden birisi (anne, baba, dede, nine veya onların atalatı) adına düzenlenen Bulgar soylu belgesi dikeyde aşağıya doğru tüm kişilerin (çocukların, torunların) Bulgar soylu sayılmasına dayanaktır.

Bulgar VATANDAŞI DEĞİLDİR – 1938, 1951, 1968, 1978 Bulgaristan Göçmenleri Vatandaşlık Sorgulama – Tespit İşlemi Neticesi

1989 yılı ve daha sonraki bir tarihte Bulgaristan’dan göç eden kişiler hariç olmak üzere – 1938, 1951, 1968, 1978 yılları ile herhangi bir tarihte göç edenler ve/veya herhangi bir şekilde Bulgaristan’dan kaçak, turist ve diğer şekillerde yurt dışına giden, yabancı bir ülkeye yerleşen, Bulgaristan’dan göç eden, zorunlu göçe tabi tutulan kişiler için Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlık İADE SÜRECİ.

Bulgaristan vatandaşlığı sorgulama – Bulgaristan Vatandaşlık Tespit İşlemi neticesinde BULGAR VATANDAŞI DEĞİLDİR cevabının alınmasıyla yapılması gerekenler:

1. Aşama Bulgaristan Cumhuriyeti “D” tipi ikamet vizesi
— “D” tipi ikamet vizesi almak için gerekli belgeler hazırlanır. Belgeleri buradan görebilirsiniz.
— İkamet etmekte olduğunuz yerleşim alanındaki Bulgaristan Başkonsolosluğuna, Konsolosluğuna, Bürosuna başvuru yapılır.
— “D” tipi ikamet vizesi ortalama olarak 45 gün içerisinde düzenlenir

2. Aşama Bulgaristan’da SÜRESİZ OTURMA İZNİ almak
— Süresiz oturma izni için gerekli olana belgeler hazırlanır. Belgeleri buradan görebilirsiniz.
— Bulgaristan’da ikamet edeceğiniz yerlşim alanından sorumlu olan yabancılar şubesine (sektor migratsiya) süresiz oturma izni başvurusu yapılır.
— Başvuruyla aynı gün veya birkaç gün içerisinde sizinle mülakat yapılır.
— Başvuru tarihinden itibaren ortalama olarak 90 gün içerisinde süresiz oturma izni kararı çıkar.
— Karar tarafınıza tebliğ edilir.
— Süresiz oturma izni harcı ödenir
— Süresiz oturma izni kimlik belgesi harcı ödenir. Düzenlenme süresi 1 gün, 3 gün veya 4 haftadır. Seçitiğiniz süreye göre harç ödersiniz
— Bulgaristan Cumhuriyeti Oturzma İzni Kimlik belgelerinin düzenleyen memur fotoğrafınızı çeker, parmak izinizi alır.
— Süresiz oturma izni kimlik belgesi pasaportunuzun bitiş tarihiyle aynı tarihte bitecek şekilde düzenlenir ve teslim edilir.
NOT: Kimlik belgenizin süresi oturma izninizin geçerlilik süresi değildir. Oturma izniniz süresizdir. Sadece kimlik belgenizin süresi pasaportunuzun son geçerlilik tarihine kadar geçerlidir çünkü pasaportunuzun seri numarası kimlik belgesine yazılır. Pasaportunuzu değiştirince kimlik belgenizi de değiştirirsiniz.

3. Aşama İade Süreci
— Süresiz oturma izninizi aldığınız tarihten itibaren üç yıl geçtikten sonra.
— Vatandaşlık iadesi için gerekli olan belgeler hazırlanır. Belgeleri buradan görebilirsiniz
— Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığından randevu alınır.
— Randevu tarihinde baaçvuru dilekçesiyle beraber ilgili belgeler ibraz edilir.
— Talep dilekçesini verdiğinizde eksik belgeniz yoksa aynı gün, genellikle 1-2 saat, içerisinde sizinle mülakat yapılır.
— Mülakat yapıldıktan sonra vatandaşlık iadesi ortalama olarak 18-24 ay içerisinde tamamlanır.
— Bulgaristan Cumhuriyeti Vatandaşlık Verme belgesi düzenlenir. Belge için tıklayınız.
— Vatandaşlık belgesi kişiye tebliğ edilir

4. Aşama Bulgaristan Cumhuriyeti Kimlik Belgeleri Düzenleme Süreci
— Bulgaristan’daki ilgili ilçe nüfus müdürlüğünde nüfus kayıt işlemi ve adres kayıt işlemi yapılır.
— Bulgaristan’daki ilgili ilçe pasaport şubesine gidilerek Bulgaristan Cumhuriyeti kimlik kartı (liçna karta) ve Bulgaristan Cumhuriyeti uluslarası seyahat pasaportu (mejdunaroden pasport) düzenlenmesi için form doldurulur.
— Bulgaristan Cumhuriyeti Kimlik belgelerinin düzenlenme süreleri belirtlir : 1 iş günü – 3 iş günü – 4 hafta
— İlgili harçlar ödenir
— Bulgaristan Cumhuriyeti Kimlik belgelerinin düzenleyen memur fotoğrafınızı çeker, parmak izinizi alır.
— Kimlik kartı (liçna karta) ve uluslarası seyahat pasaportu (mejdunaroden pasport) belirtilen tarihte teslim alınır.

Bulgaristan Vatandaşlık Sorgulama – Bulgaristan Vatandaşlık Tespit İşlemi için tıklayınız.

Bulgar VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARTILMIŞTIR – 1938, 1951, 1968, 1978 Bulgaristan Göçmenleri Vatandaşlık Sorgulama – Tespit İşlemi Neticesi

1989 yılı ve daha sonraki bir tarihte Bulgaristan’dan göç eden kişiler hariç olmak üzere – 1938, 1951, 1968, 1978 yılları ile herhangi bir tarihte göç edenler ve/veya herhangi bir şekilde Bulgaristan’dan kaçak, turist ve diğer şekillerde yurt dışına giden, yabancı bir ülkeye yerleşen, Bulgaristan’dan göç eden, zorunlu göçe tabi tutulan kişiler için Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlık İADE SÜRECİ.

Bulgaristan vatandaşlığı sorgulama – Bulgarsitan Vatandaşlık Tespit İşlemi neticesinde BULGAR VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARTILMIŞTIR cevabının alınmasıyla yapılması gerekenler:

1. Aşama İade Süreci
— Vatandaşlık iadesi için gerekli olan belgeler hazırlanır
— Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığından randevu alınır.
— Randevu tarihinde baaçvuru dilekçesiyle beraber ilgili belgeler ibraz edilir.
— Başvuru esnasında eksik belgeniz yoksa aynı gün, genellikle 1-2 saat, içerisinde sizinle mülakat yapılır.
— Mülakat yapıldıktan sonra vatandaşlık iadesi ortalama olarak 12-24 ay içerisinde tamamlanır.
— Bulgaristan Cumhuriyeti Vatandaşlık Verme belgesi düzenlenir. Belge için tıklayınız.
— Vatandaşlık belgesi kişiye tebliğ edilir

2. Aşama Bulgaristan Cumhuriyeti Kimlik Belgeleri Düzenleme Süreci
— Bulgaristan’daki ilgili ilçe nüfus müdürlüğünde nüfus kayıt işlemi ve adres kayıt işlemi yapılır.
— Bulgaristan’daki ilgili ilçe pasaport şubesine gidilerek Bulgaristan Cumhuriyeti kimlik kartı (liçna karta) ve Bulgaristan Cumhuriyeti uluslarası seyahat pasaportu (mejdunaroden pasport) düzenlenmesi için form doldurulur.
— Bulgaristan Cumhuriyeti Kimlik belgelerinin düzenlenme süreleri belirtlir : 1 iş günü – 3 iş günü – 4 hafta
— İlgili harçlar ödenir
— Bulgaristan Cumhuriyeti Kimlik belgelerinin düzenleyen memur fotoğrafınızı çeker, parmak izinizi alır.
— Kimlik kartı (liçna karta) ve uluslarası seyahat pasaportu (mejdunaroden pasport) belirtilen tarihte teslim alınır.

Bulgaristan Vatandaşlık Sorgulama – Bulgaristan Vatandaşlık Tespit İşlemi için tıklayınız.

NOT: Kişi, dilerse, eş zamanlı olarak Bulgaristan’da SÜRESİZ OTURMA İZNİ de alabilir. Buradan bilgi alabilirsiniz.

Bulgaristan VATANDAŞIDIR – 1938, 1951, 1968, 1978 Bulgaristan Göçmenleri Vatandaşlık Sorgulama – Tespit İşlemi Neticesi

1989 yılı ve daha sonraki bir tarihte Bulgaristan’dan göç eden kişiler hariç olmak üzere – 1938, 1951, 1968, 1978 yılları ile herhangi bir tarihte göç edenler ve/veya herhangi bir şekilde Bulgaristan’dan kaçak, turist ve diğer şekillerde yurt dışına giden, yabancı bir ülkeye yerleşen, Bulgaristan’dan göç eden, zorunlu göçe tabi tutulan kişiler için Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlık İADE SÜRECİ.

Bulgaristan vatandaşlığı sorgulama – Bulgarsitan Vatandaşlık Tespit İşlemi neticesinde BULGAR VATANDAŞIDIR cevabının alınmasıyla yapılması gerekenler:

— Bulgaristan’daki ilgili ilçe nüfus müdürlüğünde nüfus kayıt işlemi ve adres kayıt işlemi yapılır.
— Bulgaristan’daki ilgili ilçe pasaport şubesine gidilerek Bulgaristan Cumhuriyeti kimlik kartı (liçna karta) ve Bulgaristan Cumhuriyeti uluslarası seyahat pasaportu (mejdunaroden pasport) düzenlenmesi için form doldurulur.
— Bulgaristan Cumhuriyeti Kimlik belgelerinin düzenlenme süreleri belirtlir : 1 iş günü – 3 iş günü – 4 hafta
— İlgili harçlar ödenir
— Bulgaristan Cumhuriyeti Kimlik belgelerinin düzenleyen memur fotoğrafınızı çeker, parmak izinizi alır.
— Kimlik kartı (liçna karta) ve uluslarası seyahat pasaportu (mejdunaroden pasport) belirtilen tarihte teslim alınır.

Bulgaristan Vatandaşlık Sorgulama – Bulgaristan Vatandaşlık Tespit İşlemi için tıklayınız.

BULGAR VATANDAŞIDIR tasdik belgesini görmek için tıklayınız.

Bulgar vatandaşlığı sorgulama – Bulgaristan Vatandaşlık Tespit İşlemi

Bulgar Vatandaşlığı Sorgulama” olarak adlandırılan Vatandaşlık Tespit İşlemi kimler için yapılır?
– Bulgaristan’da doğmuş olan, Bulgaristan’dan göç etmiş olan, eskiden Bulgar vatandaşı olan, mevcut durumda hayatta olan veya vefat etmiş olan kişiler için.

Bulgaristan Vatandaşlığı Tespit İşlemi neden yapılmalıdır?
-1- Hayatta olan Bulgaristan göçmenlerinin, tekrar Bulgar vatandaşı olmaları ve/veya Bulgaristan’da süresiz oturma izni almaları için
-2- Vefat etmiş olan Bulgaristan göçmenlerinin çocuklarının, vefat etmiş olan ebeveynleri üzerinden Bulgar vatandaşlığı alabilmeleri için

Göç eden kişi hayattaysa Bulgar vatandaşlığı sorgulama işlemi için gerekli olan belgeler nelerdir?
– – – Göç eden kişinin Türkiye’de düzenlemesi gereken belgeler:
— Adımıza düzenlenmiş olan noter onaylı vekaletname + Apostille (Tasdik Şerhi) (vekaletname metni tarafımızdan hazırlanmaktadır.)
— 1 adet Doğum kayıt örneği + Apostille (Tasdik Şerhi)
— 1 adet Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği + Apostille (Tasdik Şerhi) Kendisi + Eşini + Çocuklarını gösterir
— 1 adet Vukuatsız Nüfus Kayıt Örneği + Apostille (Tasdik Şerhi) Kendisi + Eşini + Çocuklarını gösterir
— 1 adet Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği + Apostille (Tasdik Şerhi) Kendisi + Babasını + Annesini + Kardeşlerini gösterir
— 1 adet Vukuatsız Nüfus Kayıt Örneği + Apostille (Tasdik Şerhi) Kendisi + Babasını + Annesini + Kardeşlerini gösterir
— 1 adet Evlilik kayıt örneği + Apostille (Tasdik Şerhi)
— 1 adet Adli Sicil Kayıt Örneği + Apostille (Tasdik Şerhi)
— 1 adet İsim Denklik Belgesi + Apostille (Tasdik Şerhi). İsim denklik belgesine dair bilgiler için tıklayınız
— Türk pasaportunun ve/veya Nüfus Cüzdanının fotokopisi
— 2 adet vesikalık fotoğraf

Göç eden kişi vefat ettiyse Bulgar vatandaşlığı sorgulama işlemi için çocukları (mirasçıları) tarafından hazırlanması gereken belgeler nelerdir?
-1- Vefat etmiş olan göçmen için Türkiye’de düzenlenmesi gereken belgeler:
— 1 adet Doğum kayıt örneği + Apostille (Tasdik Şerhi)
— 1 adet Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği + Apostille (Tasdik Şerhi) Kendisi + Eşini + Çocuklarını gösterir
— 1 adet Vukuatsız Nüfus Kayıt Örneği + Apostille (Tasdik Şerhi) Kendisi + Eşini + Çocuklarını gösterir
— 1 adet Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği + Apostille (Tasdik Şerhi) Kendisi + Babasını + Annesini + Kardeşlerini gösterir
— 1 adet Vukuatsız Nüfus Kayıt Örneği + Apostille (Tasdik Şerhi) Kendisi + Babasını + Annesini + Kardeşlerini gösterir
— 1 adet Evlilik kayıt örneği + Apostille (Tasdik Şerhi)
— 1 adet İsim Denklik Belgesi + Apostille (Tasdik Şerhi). İsim denklik belgesine dair bilgiler için tıklayınız
-2- Vefat etmiş olan göçmenin çocukları (mirasçıları) için Türkiye’de düzenlenmesi gereken belgeler:
— Adımıza düzenlenmiş olan noter onaylı vekaletname + Apostille (Tasdik Şerhi) (vekaletname metni tarafımızdan hazırlanmaktadır.)
— 1 adet Doğum kayıt örneği + Apostille (Tasdik Şerhi)
— 1 adet Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği + Apostille (Tasdik Şerhi) Kendisi + Eşini + Çocuklarını gösterir
— 1 adet Vukuatsız Nüfus Kayıt Örneği + Apostille (Tasdik Şerhi) Kendisi + Eşini + Çocuklarını gösterir
— 1 adet Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği + Apostille (Tasdik Şerhi) Kendisi + Babasını + Annesini + Kardeşlerini gösterir
— 1 adet Vukuatsız Nüfus Kayıt Örneği + Apostille (Tasdik Şerhi) Kendisi + Babasını + Annesini + Kardeşlerini gösterir
— 1 adet Evlilik kayıt örneği + Apostille (Tasdik Şerhi)
— 1 adet Adli Sicil Kayıt Örneği + Apostille (Tasdik Şerhi)
— Türk pasaportunun ve/veya Nüfus Cüzdanının fotokopisi
— 2 adet vesikalık fotoğraf

Hayatta olan göçmen için Bulgar Vatandaşlığı Sorgulama – Vatandaşlık Tespit İşlemi neticesinde alınan cevaplar ve yapılması gerekenler:
—-: Vatandaşlığı KORUNMAKTADIR (tıklayınız): bu cevabı aldıktan itibaren 15 gün – 3 ay içerisinde gerekli işlem ve belgeler tamamlanarak Bulgar kimlik belgeleri alınır. Kişi ölmüş olsa bile vatandaşlık hakkı çocuklarına geçer.
—-: Vatandaşlıktan ÇIKARTILMIŞTIR (tıklayınız): bu cevabı aldıktan sonra gerekli olan belgeler hazırlanarak doğrudan vatandaşlık iadesi istenir ve yaklaşık olarak 12-18 ay içerisinde işlem neticelendirilirek vatandaşlık iadesi alınır. Kişi dilerse eşzamanlı olarak SÜRESİZ oturma izni de alabilir.
—-: Vatandaşlığı YOKTUR (tıklayınız): Bu cevabı aldıktan sonra kişi gerekli olan belgeleri hazırlayarak sırasıyla “D” tipi vize alıp Bulgaristan’a gelecek, süresiz oturma izni başvurusunda bulunacak. Süresiz oturma iznini aldıktan 3 yıl sonra da Bulgaristan vatandaşlık iadesi isteyip alacaktır. Vatandaşlık iade işlemi 15-24 ay içerisinde neticelendirilir. Vatandaşlık iadesi kararı çıktıktan sonra kişinin nüfus kayıtları yapılır ve akabinde Bulgar pasaportu ve kimlik belgesi talep edilerk alınır. Vatandaşlığını aldığı andan itibaren çocukları da EBEVEYN ÜZERİNDEN (tıklayınız) Bulgar vatandaşlığı talep edebilirler.

Vefet etmiş olan göçmen için Bulgar Vatandaşlığı Sorgulama – Vatandaşlık Tespit İşlemi neticesinde alınan cevaplar ve çocukları (mirasçıları) tarafınndan yapılması gerekenler:
—-: Vatandaşlığı KORUNMAKTADIR (tıklayınız): bu cevabı aldıktan sonra gerekli olan belgeler hazırlanarak ölen kişinin çocukları için Bulgar vatandaşlığı talep edilir ve Bulgar vatandaşlığı 12-18 ay içerisinde alınır. Bakınız EBEVEYN ÜZERİNDEN (tıklayınız) Bulgar vatandaşlığı .
—-: Vatandaşlıktan ÇIKARTILMIŞTIR: ölen kişinin çocukları vatandaşlık için hiçbir hak talep edemez
—-: Vatandaşlığı YOKTUR: ölen kişinin çocukları vatandaşlık için hiçbir hak talep edemez

Bulgar vatandaşı nasıl olunur – Bulgar vatandaşlığına geçmek

Bulgar vatandaşlığı alınma şartları ve düzeni Bulgaristan Cumhuriyeti Bulgar Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri düzenlenmiştir. Bulgaristan vatandaşlığı sürecini daha kolaya şekilde açıklamak için ters mantık uygulamalıyız. Bulgar vatandaşlığına kabul edilmek için ilk önce Vatandaşlık Başvuru Hakkı elde etmek lazım.

Bulgaristan Vatandaşlık başvurusu hakkı elde etme yöntemleri:

-1- Bulgar soylu olduğunuzu kanıtlayabilrseniz doğrudan vatandaşlık talep edebilirsiniz. “BULGAR SOYLU” tasdik belgesi (örnek için tıklayınız) ibraz etmelisiniz. Bulgar soylulardan “Bulgaristan’da belirli süre (3-5 yıl gibi) ikamet etmiş olma şartı aranmaz, Bulgarca dil sınavı şartı aranmaz”. Bulgaristan vatandaşlığına alınma başvuru dilekçesine ek olarak ibraz etmeniz gereken belgelere BURADAN (tıklayınız) ulaşabilirsiniz. Bulgar soylu olmak Bulgar ETNİK KÖKENE sahip olmak demektir. Örnek olarak Pomakların Bulgar etnik kökene sahip oldukları kabul edilmektedir.

-2- Evlilik yoluyla Bulgar vatandaşlığına başvuru hakkı elde edebilirsiniz. Evlilik yoluyla, Bulgar vatandaşı eş üzerinden Bulgaristan vatandaşı olma yöntemi için bilgiere BURADAN (tıklayınız) ulaşabilirsiniz.

-3- Ebeveyniniz üzerinden Bulgaristan vatandaşı olabilirsiniz. Siz doğduktan sonraki bir tarihte anne ve/veya babanız Bulgar vatandaşı olduysa doğrudan vatandaşlığa başvurma hakkınız var. Vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır öğrenmek için tıklayınız. “Bulgaristan’da belirli süre (3-5 yıl gibi) ikamet etmiş olma şartı aranmaz, Bulgarca dil sınavı şartı aranmaz”.

-4- Bulgaristan’da iligili yasal düzenlemelerle belirlenmiş olan süre boyunca Bulgaristan’da ikamet ettikten sonra daimi, kalıcı, sürekli olarak da adlandırılan “süresiz oturma izni” aldınız, hemen akabinde vatandaşlık talep edebilirsiniz. Yasal ikamet statünüze bağlı olarak, 1 veya 3 veya 5 yıl ikamet ettikten sonra süresiz oturma izni alabilirsiniz. Mesela “A” sınıfı yatırımcılar ya da insani sığınmacılar doğrudan “süresiz oturma izni” alabilirler. Bulgaristan’da işveren statüsünden (10 kişi istihdam edenler) süresiz oturma iznini 5 yıl ikamet ettikten sonra alabilirler. Bulgaristan’da öğrenim gören öğrencilerin ise süresiz oturma izni almaları için 5 yıl ikamet etmiş olmaları şartı aranmakta ancak süre hesaplanırken gerçekte ikamet etmiş oldukları sürenin yarası hesaba katılır. Yani örğenciler 10 yıl ikamet etikten sonra süresiz oturma izni alabilirler. Kişinin durumuna göre kendi vatandaşlığından çıkma şartı aranabilir de aranmayabilir de.

-5- Ödül olarak Bulgaristan vatandaşlığı ise Bulgaristan Cumhuriyetine ciddi yarar sağlamış olan kişiler için verilebilir. Mesela Bulgaristan’dan çok yüksek miktarda ihracat yapan yabancılar, üstün başarı gösteren sanatçılar, sporcular, bilim insaları ve benzerlerine Bulgar vatandaşlığı verilebilir. Vatandaşlık verme işlemi Bulgaristan Cumhuriyeti hükümetinin herhangi bir bakanının teklifiyle verilebilir. Bir diğer uygulamaya göre müsteşarların teklifiyle de vatandaşlık verilebilir. Belirli bir süre ikamet etmiş olma ve Bulgarca dilini hakim olma şartı aranmaz. Gerekli olan belgeleri görmek için tıklayınız.

-6- Eskiden Bulgar vatandaşı olan, Bulgaristan’da doğmuş olan, Bulgar vatandaşlığından ÇIKMIŞ veya ÇIKARILMIŞ olanlar, gerekli şartları yerine getirmek suretiyle Bulgar Vatandaşlığı İADESİ alırlar. Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiş olanların tamamı bu kapsamdadır. Bu maddede belirtilen kişilerin tekrar vatandaş olmas süreleri durumlarına göre değişmektedir: 3 ayda iade için tıklayınız / 2 yılda iade için tıklayınız / 6 yılda iade için tıklayınız.

1989 yılı ve sonrasında göç edenler buna dahil DEĞİLDİR çünkü 1989 ve sonrasında göç edenler zaten BULGARİSTAN VATANDAŞIDIR, sadece kimlik belgelerini yenilemeliler.

-7- Annesi ve/veya babası Bulgar vatandaşı olarak ölmüş olan kişilerin çocukları Bulgar vatandaşlığı alabilirler. İkamet etmiş olma, Bulgarca diline hakim olma ve kendi vatandaşlığından çıkma şartı aranmamaktadır. Ölmüş olan ebeveynin (anne veya baba) halen Bulgar vatandaşı olduğunu ve Bulgar vatandaşı olarak öldüğünü gösterir tasdik belgesi için tıklayınız.

Pek sık karşılaşılan bir durum olmasa da genelde kişilerin ilgisizliklerinden kaynaklanmaktadır. Müşterilerimizden birisinin kişisel tecrübesi: Babası 1992 yılında Bulgaristan’dan Peru’ya göç etmiş. 1993 yılında evlenmiş. 1995 yılının kasım ayında da da müşterimiz doğmuş. Babası 1997 yılında Bulgar vatandaşı olarak Peru’nun Arequipa şehrinde vefat etmiş. Müşterimiz annesi dolayısıyla doğuştan Peru vatandaşı olmuş. Bulgaristan vatandaşlık yasasına göre de doğuştan Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşı sayılmaktadır. Ancak Peru’da Bulgaristan diplomatik temsilciliği olmadığından ve “zamanı var, yaparız” düşüncesiyle babası müşterimizin ne doğumunu bildirmiş ne de vatandaşlığını çıkartmış. 2016 yılında gerekli olan belgeleri müşterimiz için hazırlayarak Bulgar vatandaşlığı başvurusunu yaptık.

İkinci bir örnek de müşterimizin annesi 12 yaşındayken 1949 yılında Bulgaristan’dan Türkiye göç etmiş. 2009 yılında vefat etmiş. Müşterimizin annesi adına, “Bulgar Vatandaşlığı Sorgulama” olarak adlandırılan Vatandaşlık Tespit İşlemi gerçekleştirdik. Tespit işlemi neticesinde müşterimizin annesinin Bulgar vatandaşı olduğu ortaya çıktı, doğrudan Bulgaristan vatandaşlığı talebini gerçekleştirdik.

Bulgar vatandaşı ile evlenmek – Bulgaristan vatandaşlığı evlilik yoluyla alınabilir.

Mevcut yazımızda “evlilik – nikah” yöntemi uygulanarak Bulgar vatandaşlığı nasıl talep edilebilir ve alınabilir konusunda bilgiler paylaşacağız. Eş üzerinden Bulgaristan vatandaşı olabilmeye dair bir garanti YOK.

Bulgar vatandaşıyla kendi ülkenizde, örneğin Türkiye’de nikah kıydıysanız takip etmeniz gereken süreç:
-1- Türkiye’deki evliliğinizin Bulgaristan’da tescil işlemini yaptırmalısınız.
-2- Aile Birleşimi için “D” tipi vize talep etmek. Gerekli olan belgeleri BURADAN görebilirsiniz.
-3- Aldığınız aile birleşim vizesiyle Bulgaristan’da ikamet edecek olduğunuz Yabancılar Şubesine (Sektor Migratsiya) geçici oturma izni (Vremenno Prebivavane) başvurusunda bulunmak. Gerekli olan belgeleri BURADAN görebilirsiniz.
-4- Geçici oturma izni aldıktan sonra bu izni en az üç yıl boyunca, arada boşluk olmaksızın, üst üste yenilemek.
-5- İlk oturma izni alınma tarihinden itibaren üç yıl geçtikten sonra süresiz oturma izni (Postoyanno Prebivavane) talep edip almalısınız.
-6- Süresiz oturma izni aldıktan sonra Bulgarca Dil Sınavını almalısınız.
-7- Bulgar vatandaşlığı talep etmek için gerekli olan belgeleri hazırlayınca Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına giderek vatandaşlık talep etmelisiniz. Gerekli olan belgeleri BURADAN görebilirsiniz.
-8- Talep dilekçesini verdiğinizde eksik belgeniz yoksa aynı gün, genellikle 1-2 saat, içerisinde sizinle mülakat yapılır.
-9- Vatandaşlık talep başvurunuz, mülakata tarihinden sonra ortalama olarak 18-24 ay içerisinde neticelendirilir.
-10- Vatandaşlık talebiniz kabul edildiğinde ilgili belge tarafınıza tebliğ edilir. Vatandaşlığa alınma belgesini BURADAN görebilirsiniz.
-11- Bulgaristan’da ikamet edecek olduğunuz ilçedeki nüfus müdürlüğüne giderek Nüfus Kayıt İşlemi ve Sürekli Adres Kayıt İşlemi yaptırmalısınız.
-12- Bağlı olduğunuz nüfus müdürlüğünden Doğum Kayıt Örneği + Adres Kayıt Örneği veya Nüfus Kayıt Örneği + Adres Kayıt Örneği almalısınız.
-13- Pasaport şubesinde giderek üst maddedeki belgeler + pasaportunuz + vatandaşlığı alınma belgesini ibraz ederek kimlik kartı va pasaport düzenlenmesini dair talep formunu imzalayarak başvurunuzu yapmalısınız.

Onüç adımdan ibaret olan “Bulgar vatandaşıyla evlilik yoluyla, eş (karı,koca) üzerinden Bulgar vatandaşlığına geçme” süreci ortalama olarak 6 yıl içerisinde tamamlanmaktadır.

Bulgar – Bulgaristan Vatandaşlığı için internette yayınlanan eksik ve hatalı bilgiler

Son dönemlerde çok sık şekilde internette yayınlanan asılsız , eksik veya hatalı bilgiler yüzünden mağduriyet yaşanmakta ve  hatalı işlemler yapılmaktadır. Aşağıda örnekleriniz vereceğimiz bilgiler için bize dilediğiniz zaman danışabilir, doğruluklarını teyit ettirebilirsiniz. Size vereceğimiz cevaplar Bulgaristan Cumhuriyeti ilgili yönetmelik, tüzük, uygulama yönetmeliği, kanun hükmünde kararname ve kanunlara dayandırılacaktır. Dilemeniz durumunda ilgili yasal düzenlemelerin Türkçe çevirilerini tarıfımızdan talep edebilirsiniz.

İnternette yayınlanan bilgi örnekleri ve başlıkları:
Bulgaristan Vatandaşlığı Alma. Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlığı almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gerekli koşullar. Bulgaristan Vizesi

— Bulgaristan Vatandaşlık İşlemleri. Bulgaristan Vatandaşları, Türkiyedeki Bulgaristan Konsolosluklarından ailelerine Bulgaristan Vatandaşlığı ve Bulgaristan Pasaportu çıkarma işlemleri. Bulgaristan Konsolosluğu

— Bulgaristan Vatandaşlığı. Bulgaristan vatandaşlık prosedürleri. Aşağıda yer alan bilgiler genel Bulgar vatandaşlığı mevzuatına aittir.

— Bulgaristan’da akrabası olanlar Bulgaristan vatandaşlığı alabilecek. 25 Tem 2015 – Bulgaristan Parlementosu’nda milletvekilleri yurtdışında ikamet eden ve Bulgaristan’da en az bir Bulgaristan vatandaşı akrabası olanlar

— Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Nasıl Alınır. Vatandaşlık Rehberi . Vatandaşlık İşlemleri. Bulgaristan çifte vatandaşlığı nasıl olunur. Hem Türk hem de Bulgar vatandaşı olmam mümkün mü.

— Bulgaristan vatandaşlık, avukatlık, BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU. Ebeveyn, dede ya da ninelerden birinin Bulgaristan’da doğmuş olması esasına göre

— Bulgaristan vatandaşlığına başvurmak isteyen kişilerin vatandaşlık alabilmeleri için gerekli bilgiler, vize süreci ve gereken evraklar ile ilgili tüm detaylar

— bg vatandaşlık. Bulgaristan vatandaşlığı nasıl alınır, Bulgaristan vatandaşlığı için gerekli evraklar nelerdir, Bulgar vatandaşlığı başvurusu nasıl yapılır

— 1951 Göçmenlerine Vatandaşlık. Göç edenlerin yasal haklarını arama çalışmaları sonuç vermiş ve 1949-1951 Bulgar göçmenlerinin vatandaşlık talepleri, Bulgaristan devleti tarafından.

— Bulgaristan Vatandaşlığı Alabilmek İçin Ne Gerekir. Ben Çifte Vatandaş Olmak İstiyorum Annem Ve Babam 1989 Bulgaristan Göçmeni

— Aileden Dolayı Bulgaristan Vatandaşlığı Alma. Bulgaristan – Türkiye Çifte Vatandaşlık. Bulgaristan Göçmenlerine Çifte Vatandaşlık Var mı. Bulgaristan’la çifte vatandaşlık nasıl yapabiliriz

— Bulgaristan’da Vatandaşlık Alma. Evlilik onayı ve çocuklar için kimlik numarası (EGN – edinen grajdanski nomer)

— 14.000’e yakın kişi Bulgar olduğunu beyan ederek vatandaşlık aldı. 2012-2013 yıllarında Bulgaristan vatandaşlığına geçen yaklaşık olarak 19.000 kişiden neredeyse 14.000’i etnik Bulgarlara tanınan “soy esası” hakkından yararlandı

— Bulgar vatandaşlığını kazanma şartları. Bulgar vatandaşlığını kazanabilmeniz için uymanız gereken şartlar

— Bulgaristan vatandaşlığının verilmesinde yeni uygulama önergesi. Bulgar kökeni itibari ile verilen Bulgaristan vatandaşlığı epey cazip

— Bulgar menşeli şahısların Bulgar vatandaşlığı elde etmeleri. Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasasının 25. maddesi 2. fıkrasına göre: Bulgar menşeli şahısların vatandaşlık hakkı

— Evlilik yoluyla nasıl Bulgaristan Vatandaşı olunur. Bulgaristan Vatandaşı eşten dolayı “D” tipi vize aldıktan sonra, Bulgaristan’a gidip Bulgar vatandaşı eşin ikamet adresi.

— Bulgaristan vatandaşlığının alımı için bir takım prosedürlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Bulgaristan vatandaşlığı için öncelikle kişi

— Bulgaristanın Avrupa Birliğine katılmasıyla Bulgaristan vatandaşlığı güncellik kazanmıştır, bu prosedürün başarılı şekilde uygulanması neticesinde

— Aslen Bulgar macırıyım annem de, babam da macır, Bulgar vatandaşlığı alabilir miyim

— Bulgar Vatandaşlık Dosyası Hazırlığı, İşlemler. Yabancı uyrukluların oturma izni aldıktan sonra Bulgar vatandaşlığını ikamete esasen talep etmesi.

— Bulgaristan Vatandaşı ile Evlilik Yoluyla Vatandaşlık. Bulgaristan vatandaşlığı için başvuru hakkı kazandıran durumlardan biri bu ülkenin vatandaşı ile evli olmak. Bu ülkeden bir kadın veya erkekle evlenenlerin vatandaşlık alma yöntemleri.

— Bulgar pasaportu, Bulgar vatandaşlarına uluslararası seyahat için verilen bir dokümandır. Her Bulgar vatandaşı aynı zamanda da Avrupa Birliği vatandaşıdır.

— Bulgaristan’da akrabası olanlar Bulgaristan vatandaşlığı alabilecek. Bulgaristan Parlementosu milletvekilleri yurtdışında ikamet eden ve Bulgaristan’da en az bir Bulgar vatandaşı akrabası olan kişiler için vatandaşlık öngörüyor.

— Şirket kurarak oturma izni ve vatandaşlık almak.

— Babam ve dedem bulgaristan dogumlu.ve halen çok sayıda akrabamız orada.ögrenebildigim kadarıyla 1 ci kuşak olarak çift vatandaşlık alabilme hakkım var.

— Avrupa tahvil alan yatırımcıya vatandaşlık veriyor. Daha fazla yabancı yatırımcı çekmek için “tahvil karşılığında vatandaşlık” veren Bulgaristan 512 bin Euro tutarından yatırım şartı getirdi.

— 1978 Göçmenleri için Vatandaşlık. 1978 Göçmeni olarak tekrardan Bulgaristan vatandaşlık hakkını geri alabilmek için gerekli olan evrak listesi, yasal süreç ve bilgiler.

— Yatırım Yoluyla Bulgaristan Vatandaşlığı Yasal Olarak Nasıl Alınır. Çift vatandaşlık sayesinde İkinci Pasaport almak.

— Bulgaristan devlet tahvili alarak 5 yıl sonunda Bulgaristan ve Avrupa Birliği Vatandaşlığı elde etme imkanı.

— Ben Bulgar vatandaşıyım.Çocuklarım 18 yaşını doldurdu. Çocuklarım Bulgar vatandaşlığı kazanabilir mi

— Bulgaristan göçmenlerinin Türkiye’de doğmuş çocuklarının Bulgaristan Vatandaşlığı hakkı sağlanması, vatandaşlık alınması

— Bulgaristan vatandaşlığı ve Türkiye vatandaşlığı ile ilgili haberler.

— Bulgar vatandaşlığı hakkı daha çok Bulgaristan ile göç veya aile gibi doğrudan bağları olan kişilere tanınsa da gerekli koşulları sağlayan diğer T.C. vatandaşları da vatandaşlık alabilirler.

— Bulgaristan vatandaşlığı için gerekli evrak, İsim Denklik belgesi, bulgar vatandaşlığı için gerekli belgeler, vatandaşlık işlemleri

— Reşit (18 Yaşını Doldurmuş) Kişilere Bulgaristan Vatandaşlığı. Bulgar vatandaşı olan anne ve/veya baba.

— Yatırım yaparak Bulgaristan vatandaşlığı. Bulgaristan’a yatırım vatandaşlığı. Avrupa’ya açılan kapı Bulgaristan.

— Bulgaristan Vatandaşlığına başvuru ve takibi konularında hukuki danışmanlık.

— Bulgar Vatandaşlığı İçin 250 Bin Euro’luk Yatırım Yeterli Olacak. Bulgaristan Parlamentosu, vatandaşlık almak isteyen yabancı işadamların yatırım yapma sınırını düşürdü.

— Babanızın Bulgaristan vatandaşı olup olmadığını anlamak gerekir. Bu bilgi Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na yapılacak başvuru ile tespit edilebilir.

— Bulgaristan, orada doğan anne baba veya babanne varsa vatandaşlık verdiğini duydum, var mı böyle bir şey.

— Arkadaslar bulgaristan vatandaşlığı almak istiyorum. Arkadaslar dedemlerin falan bulgar vatandaşlığı var babam ve benim yok, biz burada büyüdük doğdu,k ben ilerisi için çifte vatandaslık istiyorum

— Ebeveyn, dede ya da ninelerden birinin doğum yerinin, Bulgaristan olması esasına dayalı, başvurunuzu yapılabiliriz

— Bulgar Vatandaşlığı Satan Kaçakçılara Baskın. Son yıllarda Bulgar vatandaşlığına sahip olan Makedonların sayısı hızla artıyor.

— Bulgaristan’da Avukatlık Bürosu. Bulgar hukuk bürosundan, profesyonel hukuki danışmanlık ve hukuki yardım. Türk vatandaşının Bulgar vatandaşlığı elde etmesi

— Bulgaristan Vatandaşı eş, aile ferdi. Vize, yabancı ülke vatandaşının sınırlı bir süre Bulgaristan’ı ziyaret etmesine izin vermek amacını taşımaktadır. Bu vize kategorisi, Bulgaristan vatandaşı olan aile üyelerine verilmektedir.

— Bulgaristan vatandaşlığı ve siyasi mağdurlara ilişkin kanun. Komünist rejim ve Bulgarlaştırma süreci döneminde siyasi sebeplerden dolayı işlenen suçlar.

— Ver parayı al vatandaşlığı. Türkiye’nin sınır komşusu Bulgaristan, 250 bin avro yatırıma vatandaşlık veriyor

— 1978 ve daha eski göçmenlerin BG vatandaşlık işlemleri, göçmen olarak gelenlerin Bulgaristan vatandaşlığını geri alması için D tipi Visa, oturma izni.

— Benim durumumda olan arkadaşlar, babaannem Bulgaristan Razgrad doğumlu, 10 yaşındayken Türkiye’ye gelmiş

— Ruslar için Bulgaristan vatandaşlığı ilgi çekiyor. Avrupa Birliği içinde en yoksul ülke olan Bulgaristan

— 1989- 90 Göçmenlerine Bulgaristan Vatandaşlığı. BG doğumlu 1989 – 90 göçmenleri. BG Vatandaşlığına başvurulabilmeleri için hazırlaması gereken evrak.

— Kosovalı Goralılar Bulgar Vatandaşlığı Ve Pasaportlarını Alıyorlar, Bulgaristan yetkilileri Kosova’daki Goralı toplumuna Bulgar vatandaşlığı ile pasaportlarını verme kampanyasını başlattı

— Bulgaristan parlamentosu, Bulgaristan Vatandaşlığı Yasası’nda değişiklik ön gören tasarıyı kabul etti

— Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gerekli koşulları yerine getirmeleri şartıyla Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlığı alabiliyor

— Bulgaristan’da doğmuş daha sonra Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış göçmenlerin Bulgaristan vatandaşlığını geri alma hakları

— Bulgar vatandaşlığı süren Türklerin pasaport alma girişimlerindeyse Bulgaristan tarafından pürüz çıkarılıyor. 1989 öncesi isimlerinin zorla değiştirilmesi

1989 öncesi ESKİ GÖÇMENLER – Bulgar Vatandaşlığı İadesi ve Çocukları İçin Vatandaşlık

A: Bulgaristan’da vatandaşlık işlemlerini başlatabilecek olan kişiler:
-1A- Bulgaristan’da doğmuş olan kişiler
-2A- Bulgaristan’da doğmuş olan ve mevcut durumda hayatta olmayan kişilerin çocukları
-3A- Yasayla belirlenmiş olan diğer yöntemlerle

B: Eski göçmen olarak vatandaşlık kime verilir:
-1B- Bulgaristan’da doğmuş olan kişilere
-2B- Bulgaristan’da doğmuş olan, mevcut durumda hayatta olmayan ve hala vatandaşlıkları korunan kişilerin çocuklarına
-3B- Anne ve/veya babası Bulgar vatandaşlığı almış olan kişilere (reşit olsun veya olmasın)
-4B- Yasayla belirlenmiş olan diğer yöntemlerle

ÖRNEK-1:
Dedeniz ve/veya Nineniz Bulgaristan’da doğmuş, Türkiye’ye göç etmiş, halen hayatta ve Bulgar vatandaşlığı işlemi başlattı ve Bulgaristan vatandaşlığını aldı. Sonra dedeniz ve/veya ninenizin çocukları (sizin anne ve/veya babanız) Bulgar vatandaşlığı işlemlerini 3B maddesine göre başlattı ve Bulgaristan atandaşlığını aldı. Sonra sıra size geldi, siz de 3B maddesine göre Bulgaristan vatandaşlığı işlemlerini başlattınız ve aldınız. Sonra da sıra sizin çocuklarınıza gelir ve Bulgar vatandaşlığı sıralaması bu şekilde dikey olarak ebeveynden çocuğa devam eder.

ÖRNEK-2:
Dedeniz ve/veya Nineniz Bulgaristan’da doğmuş, Türkiye’ye göç etmiş ve Türkiye’de vefat etmiş. Bu durumda dedeniz ve/veya ninenizin çocukları (sizin anne ve/veya babanız) kendi babaları ve/veya anneleri adından Bulgaristan Vatandaşlığı Tespit İşlemi başlatmalı. Tespit işlemi neticesinde dedenizin ve/veya ninenizin Bulgar vatandaşlığı korunuyorsa dedenizin ve/veya ninenizin çocukları (sizin anne ve/veya babanız)  Bulgaristan vatandaşlığı işlemlerini 3B maddesine göre başlatmalı ve vatandaşlığını almalı. Sonra sıra size gelir, siz de 3B maddesine göre vatandaşlık işlemlerini başlattınız ve aldınız. Sonra da sıra sizin çocuklarınıza gelir ve Bulgar vatandaşlığı sıralaması bu şekilde dikey olarak ebeveynden çocuğa devam eder.

ÖRNEK-3:
Babanız ve/veya anneniz Bulgaristan’da doğmuş, Türkiye’ye göç etmiş, halen hayatta ve vatandaşlık işlemi başlattı ve Bulgar vatandaşlığını aldı. Sonra sıra size geldi, siz de 3B maddesine göre vatandaşlık işlemlerini başlattınız ve Bulgar vatandaşlığını aldınız. Sonra da sıra sizin çocuklarınıza gelir ve Bulgar vatandaşlığı sıralaması bu şekilde dikey olarak ebeveynden çocuğa devam eder.

ÖRNEK-4:
Babanız ve/veya anneniz Bulgaristan’da doğmuş, Türkiye’ye göç etmiş ve Türkiye’de vefat etmiş. Bu durumda siz ve/veya kardeşiniz anne ve/veya babanız adından Bulgaristan Vatandaşlığı Tespit İşlemi başlatmalısınız. Tespit işlemi neticesinde babanızın ve/veya annenizin Bulgar vatandaşlığı korunuyorsa çocukları olarak vatandaşlık işlemlerini 3B maddesine göre başlatmalı ve vatandaşlığınızı almalısınız. Sonra da sıra sizin çocuklarınıza gelir ve Bulgar vatandaşlığı sıralaması bu şekilde dikey olarak ebeveynden çocuğa devam eder.

ÖRNEK-5:
Siz, Bulgaristan’da doğdunuz. Türkiye’ye göç ettiniz. Mevcut durumda Türk vatandaşısınız. Bulgar vatandaşlığınızın olup olmadığından emin değilsiniz. Bulgaristan Vatandaşlığı Tespit İşlemi başlatmalısınız. Tespit işlemi neticesinde üç tane olası cevap var: -1- Bulgar Vatandaşıdır veya -2- Bulgar Vatandaşlığından Men Edilmiştir veya -3- Bulgar Vatandaşı Değildir. Birinci cevapta zaten Bulgar vatandaşısınız, gerekli işlemleri tamamlayarak kimlik belgeleriniz almalısınız. İkinci durumda doğrudan Bulgar Vatandaşlığı İade İşlemi başlatmalısınız. Üçüncü cevapta ise sırasıyla “D” tipi Bulgaristan ikamet vizesi almalı, ardından süresiz Bulgar oturma izni almalı, ardından da Bulgar Vatandaşlığı İade İşlemi başlatmalısınız. Siz vatandaşlığınızı aldığınızda sizin çocuklarınız  3B maddesine göre vatandaşlık işlemlerini başlatmalılar..

Hayatta olan eski göçmen için vatandaşlık iade süresi nekadar:
—- Süreç, kişinin vatandaşlık dosyasına bağlı olarak, Bulgaristan Vatandaşlığı Tespit İşlemi neticesinde alınan cevaba göre: -1- Bulgar Vatandaşıdır  6 aya kadar veya -2- Bulgar Vatandaşlığından Men Edilmiştir 30 aya kadar veya -3- Bulgar Vatandaşı Değildir 72 aya kadar.

Hayatta olmayan kişinin çocukları için vatandaşlık alma süresi nekadar:
—- Eskiden Bulgar vatandaşı olan kişilerin ölmüş olması durumunda özel bir araştırma yapılır. Araştırma neticesinde hayatta olan çocukların ölen ebeveynleri üzerinden başvuru haklarının olup olmadığı araştırılıp tespit edilir. Böyle bir hak mevcutsa 3B maddesinen göre işleme devam edilir.Vatandaşlık tespit işlemi ortalama 6 ay, vatandaşlık verilme süresi ortalama olarak 24 ay. Toplamda ortalama 30 ay.

Anne ve/veya babası Bulgar vatandaşı olan kişilerin vatandaşlık alma süresi nekadar:
—- Vatandaşlık verilme süresi ortalama olarak 24 ay.

Anne ve/veya babası Bulgar vatandaşı olduktan sonra doğan çocukların vatandaşlık alma süresi nekadar:
—- Doğuştan vatandaş sayılırlar.

Vatandaşlık iadesi almak veya vatandaşlık hakkı kazanmaya mani bir durum var mı:
—- Bulgaristan’da doğduktan sonra başka bir ülkeye göç eden kişilerin Bulgar vatandaşlıklarını, sabıka kayıtları olmamaları şartıyla iade almalarında bir mani yoktur. Başka bir deyişle tüm eski vatandaşlar tekrar vatandaşlık alabilirler ve ALIYORLAR. Önemli olan sürecin nekadar zamanda tamamlanacağıdır.

Annesi ve/veya babası vatandaşlık iadesi alan kişiler kesin olarak vatandaş olur mu:
—- Yukarıda bahsedilen kişilerin vatandaşlıklarını iade almalarıyla onların çocukları da Bulgar vatandaşlığı talep edebilirler. Çocuklarının vatandaşlık alacağına dair bir garanti sözkonusu olmamasına rağmen genel uygulamada %99 gibi bir oranla çocuklara da vatandaşlık verilmektedir. Açıkçası şu ana kadar çocuklara vatandaşlık verilmeme gibi bir uygulama görmedik. İlk önce anne veya baba vatandaşlığını almalı daha sonra çocukları vatandaşlık işlemlerini başlatabilirler.

Akrabam Bulgar vatandaşı, hatta hala Bulgaristan’da yaşayan akrabam var, vatandaşlık alabilir miyim:
—- Bulgar vatandaşlığı için genel olarak KAN ESASI ilkesi uygulanmaktadır. Yani anne ve/veya babası Bulgar vatandaşı olan kişilerin durumlarına göre ya doğrudan Bulgar vatandaşı olurlar ya da vatandaşlığı sonradan talep edebilirler. Kan esasına göre vatandaşlık dikey olarak doğrudan geçer, yani ebeveynden çocuğa geçer. Doğrudan dededen toruna, amcadan yeğene, kuzenden kuzene vatandaşlığın geçmesi gibi kombinasyonlar mümkün değildir.

ÖZET:

— Eskiden Bulgar vatandaşı olan herkes Bulgar vatandaşlığını tekrar alır. Önemli olan nekadar zamanda alacağıdır.

— Eskiden Bulgar vatandaşı olan ve vefat etmiş olan kişilerin çocukları da vatandaşlık alabilirler. Buradaki şart ölmüş olan ebeveynin Bulgar vatandaşlığının hala korunması ve mevcut olmasıdır.

— Bulgar vatandaşlığı sadece ve ancak DİKEY olarak EBEVEYNDEN ÇOCUĞA geçer. Dededen, amcadan, akrabadan vatandaşlık ALINAMAZ. Yani sıralama atlanamaz.

29 Mart 1948 – 22 Kasım 1950 arasında göç edenler Bulgar vatandaşıdır.

29 Mart 1948 – 22 Kasım 1950 tarihleri arasında Bulgaristan dışına yerleşen kişilerin etnik kökenlerine bakılmaksızın Bulgar vatandaşlıkları korunmaktadır.

 

Babamın babası 1951 Bulgaristan göçmeni, sonrasında Türkiye’de vefat ediyor. Babamın Bulgar vatandaşlığı…

İsmail K. adlı kullanıcımızın sorusu:

Merhaba, Babamın babası 1951 Bulgaristan göçmeni, sonrasında Türkiye’de vefat ediyor. Babam Bulgar vatandaşlığı ile ilgili bir işlem yapmamış. Vefat eden dedemiz üzerinden şu anda babamın vatandaşlık talep etme imkanı var mı veyahut dedemin Bulgar vatandaşlık hakkı korunmuyorsa ne tarz bir yol izlemeliyiz nasıl vekalet çıkartmalıyız? İlginize teşekkürler.

bulgarvatandasligi.com: İsmail bey ayrıntılı bilgiler vermiş olduğunuz e-posta adresine iletilmiştir. Genel anlamda sırasıyla yapılması gerekenler: Ölene dedenizin vatandaşlık tespit işlemi yapılacak. Dedenizin vatandaşlığı korunuyorsa babanız “Bulgar Soylu” sıfatıyla Bulgaristan vatandaşlığı alacak. Babanız Bulgar vatandaşı olunca da dolayısyla siz “Bulgar Soylu” statüsünden vatandaşlık alacaksınız. Dedenizin vatandaşlığının korunmaması durumunda ise vatandaşlık talep hakkınız bulunmamaktadır.

Bulgaristan’da Altıncı (6’ncı) Kuşağa Kadar Akrabası Olanlara Bulgaristan Vatandaşlığı

Gelen çok sayıdaki soru ve bilgi talepleri doğrultusunda akraba üzerinden Bulgaristan vatandaşlığı alma konusuna açıklamak getirmek istiyoruz. Bu konuda sanal ortamda tam anlamıyla bilgi kirliliği yaşanmaktadır. Yalan ve yanlış bilgilerin yayınlanması suistimallere ve usulsüzlüklere meydan verdiğinden ve bunları bertaraf etmek amacıyla ilgili bilgileri sizinle paylaşıyoruz.

Bulgaristan Cumhuriyeti Bulgar Vatandaşlığı yasasındaki düzenlemeler göre Bulgaristan vatandaşlığına başvurabilecek olan kişilerin tanımları arasında “Bulgar Soylu Olanlar” da sayılmaktadır. Yasaya göre “Bulgar Etnik Kökene Sahip Olan Kişiler Bulgar Soyludur” denilmektedir. Kişinin etnik olarak Bulgar olması, Bulgar kültürüne ve Bulgar bilincine sahip olması gerekmektedir. Aynı yaklaşım Türk Vatandaşlığı için de uygulanmaktadır. Mesela Balkanlarda, Kafkaslarda yaşayan Türk akraba toplulukları da “Türk Soylu” kabul edilmektedir.

Genelde Arnavutluk, Makedonya, Moldova, Ukrayna, Kazakistan gibi ülkelerde “Bulgar Soylular” yaşamaktadır. Türkiye’deki Bulgarlın sayısı 2000 – 3000 civarındadır, bunların büyük kısmı Osmanlı döneminden kalanlar ile 1944 yılında Bulgaristan’da komünist rejimin başlamasıyla kaçarak Türkiye’ye gelen kişilerden oluşmaktadır. Büyük kısmı İstanbul’da yaşamaktadır.

Bulgar soylu olduğunuzu nasıl kanıtlayabilirsiniz:

– – – Vatandaşı olduğunuz ülkedeki resmi kurumların birinden “Bulgar Soylu” olduğunuzu gösterir belgeyle ve/veya

– – – Bulgar kilisesinden alacağınız “Vaftiz Belgesi” ve/veya “Doğum Belgesi” ve/veya “Soyağacı Belgesi” ve/veya

– – – Bulgaristan Cumhuriyeti Yurtdışında Yaşayan Bulgarlar Müsteşarlığı tarafından akredite edilen bir kuruluş tarafından düzenlenen “Bulgar Soyludur” belgesiyle

Bu yasal düzenlemeye göre kilit nokta BULGAR OLMAKTIR, lütfen bunu dikkate alınız.

Altıncı (6’ncı) Kuşağa Kadar Akrabası Olanlara Bulgar Vatandaşlığı verilmesine dair tüm bilgiler asılsızdır. 2008 – 2010 yıllarında ozamanki Bulgaristan hükümeti tarafından hazırlanan ve hiçbir zaman yürürlüğe girmeyen yasa tasarısına göre: “Yurtdışında yaşayan Bulgarların Bulgaristan vatandaşlığı alma süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla Bulgaristan vatandaşı olan ve/veya Bulgaristan vatandaşıyken ölen, altıncı (6’ncı) kuşağa kadar akrabaları olan ve akrabalık ilişkisini kanıtlayan kişilere Bulgar vatandaşlığı kazanmak için başvuru hakkı verilir” denilmektedir.

Kısaca, bu bir yasa tasarısıydı ve hiçbir zaman onaylanarak yürülüğe girmedi. Yürürlüğe girmiş olsaydı bile sadece ve ancak BULGAR olan kişileri kapsayacaktı.

Bulgaristan Cumhuriyeti Bulgar Vatandaşlığı Kanunu

Bulgar soylu esasına göre Bulgaristan vatandaşlığı

Gürkan Ç. tarafından talep edilen bilgi

Soru: Sizden Bulgaristan vatandaşlğına başvuru hakkımın olup olmadığı ve varsa nasıl bir yol izlemem gerektiği hakkında bilgi almak istiyorum. Kısaca konu şekilde: dedem ve ninem 1951 yılında çocuk yaşta Bulgaristan’dan Turkiye’ye zorunlu göçe tabi tutularak Türk Devleti tarafından Adana’ya yerlestirilmisler. Annem ve ben Adana doğumluyuz, dedem vefat etti, ninem yaşıyor. Mevcut durumda, annemin ve dolayısıyla benim Bulgaristan vatandaşlığına başvuru hakkımın olup olmadığını, varsa nasıl bir yol izlemem gerektiğini merak ediyorum. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

 

Gürkan bey,

Cevap: Sizin durumunuz “Bulgar Soylu” statüsü üzerinden Bulgar vatandaşlığı almaya uygun olabilir. Bulgaristan Cumhuriyeti Bulgar Vatandaşlığı Kanununda “Bulgar Soylu” tanıımındaki unusurlardan biri de “Anne ve/veya babası Bulgaristan vatandaşı olan veya vatandaşı iken ölen kişilerin çocukları BULGAR SOYLUDUR.” Bu yaklaşıma göre annenizin Bulgaristan vatandaşı olabilmesi için vefat etmiş olan dedenizin Bulgaristan vatandaşlığının hala korunuyor olması veya ninenizin Bulgar vatandaşı olması veya Bulgaristan vatandaşlığının iadesini alması gerekmektedir.

Nineniz Bulgaristan vatandaşı olduğunda otomatik olarak anneniz “Bulgar Soylu” tanımına uyarak işlemlerini başlatabilir. Anneniz Bulgaristan vatandaşı olduğunda ise siz de “Bulgar Soylu” olarak vatandaşlık alabilirsiniz.

İlke önce yapmanız gereken işlem dedeniz ve/veya nineniz için “Bulgaristan Vatandaşlığı Tespit İşlemi” sürecini tamamlamanız. Bulgar vatandaşlığı tespit işlemi neticesinde ise alınan cevaba göre süreç belirlenmelir.

İlginiz için Teşekkür Ederiz.

Bulgaristan vatandaşlığı işlemlerinde kullanılacak olan İsim Denkli Belgesi

Pınar F. tarafından talep edilen bilgi:

Soru: Daha önce babamın Bulgaristan vatandaşlık işleri için yazışmıştık ve babamın hazırlaması gereken evrakların listesini yollamıştınız. Listede sadece isim denklik belgesini yapamadık. Bulgaristan’dan göç ettikleri ve TC nüfusuna kayıtlandığı şehir Aydın ve bu şehrin nüfus müdürlüğü isim belgesi veremedi. Şimdi Ankara’ya Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne başvuralım mı? yoksa isism denklik belgesi hariç diğer belgeleri size yollasam olur mu internetten? Siz neyi tavsiye edersiniz?.

Sayın Pınar F.

Pınar hanım mevcıt olan belgeleri incelememiz için gönderebilirsiniz. Bulgaristan vatandaşlığı işlemlerinde kullanılacak olan en önemli belge olan İsim Denklik Belgesi bağlı olduğunuz nüfus müdürlüğünden düzenlenemiyorsa Ankara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınmalıdır. Sitemizde İsim Denklik Belgesi örneklerini görebilisiniz. 2017 yılı mayıs ayı itibariyle Bulgaristan vatandaşlığı işlemlerinde kullanılacak olan İsim Denklik Belgesi başvuruları bağlı olduğunuz Nüfus Müdürlüğü üzerinden de yapılmaktadır.

İyi günler dileriz.

Babaannemiz 1934 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiş – kendisine Bulgaristan vatandaşlığı almak istiyoruz

Yadigar E. tarafından talep edilen bilgi:

Soru: Babannemiz 1934 yılında Türkiye’ye göç etmiştir. Kendisi sağ ve yaşlı olduğu halde sağlığı yerinde. Kendisine vatandaşlık almak istiyoruz. Ankara devlet arşivlerinden göç belgesi ve arşiv kayıtlarını istedik. Bize gönderdiler. Yalnız evrakta memleketi Romanya olarak yazıyor. Tarihte o zamanlar Bulgaristan ve Romanya toprakları el değiştirmiş olduğundan dolayı o şekilde yazmaktadır. Şu anda bu topraklar Bulgaristana verilmiş. Size ekteki belgeleri gönderiyorum. İncelemenizi ve vatandaşlık işlemleri için görüşmek istiyorum. Ben üniversiteyi Bulgaristan’da okudum ve belgelerimi sürekli sizlere tercüme ettirdiğim için sizi tanıyorum. Babaannemin evrakını inceleyip bana dönebilir misiniz? Ne yapmamız gerektiği konusunda işlemlere başlamak istiyoruz sizlerle. Bilgileriniz rica eder iyi çalışmalar dileriz.

Sayın Yadigar E.

Verdiğiniz bilgiler ışığında ne yazık ki size yardımcı olаmayacağız. Sözkonusu topraklar Bulgaristan’dan Romanya’ya verildiğinden dolayı orada bulunan nüfus doğal olarak Romanya vatandaşı olmuştur. 1936 yılında Türkiye ile Romanya arasındaki anlaşmaya esasen  Türkiye’ye toplu göç gerçekleştirilmiştir. Netice itibariyle sözkonusu göçmenlerin vatandaşlık hakları Türkiye ve Romanya arasında düzenlenmiş olup vatandaşlık iade talepleri Bulgaristan yerine Romanya’ya yöneltilmelidir.

İyi günler dileriz.

Babam üzerinden Bulgaristan vatandaşlığı nasıl alırım

Selim Y. tarafından bize yöneltilen soru ve cevabı:

Soru: Kolay gelsin öncelikle. Babam Bulgaristan’da süresiz oturum kartını bu hafta içinde alacak. Bir sorum var kendi adıma. Babamın oğlu olarak o oturum kartını aldıktan sonra başvuru yaparak Bulgaristan vatandaşlığı için 1 senelik “D” tipi vize alabiliyor muyum? Reşit olduğumu belirteyim. Bulgaristan oturum kartı başvuruları ebeveyn üzerinden reşit olmayanlar içinmiş sanırım. Ben en azından babam vatandaşlığa geçene kadar 1 senelik “D” tipi Bulgaristan vizesi alıp kullanmak ve bunu her sene yenilemek istiyorum. Bu mümkün müdür? Bir de şunu soracağım, kusura bakmayın, eğer bölye bir hakkım var ise “D” tipi vize bir sene veya altı aylık veriliyormuş, ben neye göre başvuru yaparsam babamın üzerinden Bulgar vatandaşlığı almak amaçlı 1 senelik “D” tipi vize alabilirim?

Selim bey iyi günler.

Bulgaristan’daki yasal düzenlemelere göre reşit olmayan çocuklar, Bulgaristan’da oturma izni almış olan anne ve/veya babaları üzerinden ikamet izni alabilirler. Reşit olanların oturma izni alabilmeleri için anne ve/veya babalarının bakıma muhtaç olduklarını kanıtlamaları lazım.
Bulgaristan için düzenlenen “D” tipi ikamet vizesi sadece 6 aylık süre için verilmektedir. Babanızın üzerinden Bulgaristan vatandaşlığı alabilmeniz için ilk önce babanızın Bulgaristan vatandaşı olması gerekmektedir. Bu durumda babanızın Bulgaristan vatandaşı olmasını beklemeniz gerekmektedir.

Saygılarımızla

Annem Kaspiçan doğumlu – 1938’de Türkiye’ye göçmen olarak gelmiş, vefat etti

Yakup Ö. adlı kullanıcının tarafımıza yönelttiği

Soru: Annem 01.o7.1925 tarihinde Bulgaristan Kaspiçan’da doğmuş. 1938 yılında ailesiyle Türkiye’ye göçmen olarak gelmişler. 2003 yılında annem vefat etti, benim Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlık hakkım var mı? Bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Saygılarımla.

Yakup bey iyi akşamlar.

Anneniz üzerinden Bulgar vatandaşlığı alabilmeniz için annenizin Bulgaristan’daki nüfus kütükleri araştırılmalı ve Bulgar vatandaşlığının hala korunup korunmadığı tespit edilmelidir. Annenizin vatandaşığının korunması durumunda siz anneniz üzerinden vatandaşlık alabilirsiniz.

Yakup bey, diğer sorularınız için sitemizde verilmiş olan telefon numaralarında bize ulaşabilir veya e-posta iletisi gönderebilirsiniz.

İlginiz için Teşekkür Ederiz.

Annem ve Babam 1951 Yılında Göç Etmiş – Nasıl Vatandaş Olurum?

Berat S. adlı kullanıcımızın bizlere sormuş olduğu sorulara buradan cevap vereceğiz.

Soru: Annem ve Babam 1948 Bulgaristan doğumlular 1951 yılında Türkiye’ye göç etmişler. Buna istinaden 2 kardeş vatandaşlık başvurusu yapmak istiyoruz bu konuda sizden izlenecek yol hakkında bilgi alabilir miyiz ?

Merhabalar Berat Bey.

Anne veya Babanız hayatta ise ilk öncelikle kendileri Bulgaristan vatandaşlık iadesi prosedürlerini başlatmalı! Vatandaşlık iadelerini aldıktan sonra siz çocukları olarak Bulgar soylu statüsünden Bulgar vatandaşlığı talep edip siz de vatandaşlık alabilirsiniz.

Berat bey, bu konu hakkında soru sormak veya bilgi almak için sitenin altındaki yorum bölümünden sorularınızı yöneltebilirsiniz. Aynı sayfadan sizlere cevap verecek ve ek olarak ayrıntılı e-posta ileteceğiz.

İlginiz için Teşekkür Ederiz.