Ölüm

Yurt dışında vefat etmiş olan Bulgar vatandaşlarına
yurt dışında veya Bulgaristan’da defnedilmiş olup olmadığına bakılmaksızın Ölüm Belgesi düzenlenmesi için gereken belgeler:

–1– Vefat eden kişi için Türkiye’de herhangi bir Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan Ölüm Kayıt Örneği (Formül C) + APOSTILLE (Tasdik Şerhi)
–2– Ölen kişi aynı zamanda Bulgar vatandaşı ve yabancı vatandaş ise  Türkiye’de herhangi bir Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan İsim Denklik Belgesi  + APOSTILLE (Tasdik Şerhi). Bulgar kimlik belgeleri ile Türk kimlik belgelerinde farklılık olması durumunda ibraz edilmelidir. İsimlerde farklılığın olmaması veya kişinin başka bir vatandaşlığının olmaması durumunda ibraz edilmez.
–3– Ölen kişi için önceden evlilik bildirimi yapılmadıysa Türkiye’de herhangi bir Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan Evlenme Kayıt Örneği (Formül B) + APOSTILLE (Tasdik Şerhi)
–4– Ölen kişi veya mirasçılarından biri adına Türkiye’de herhangi bir Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği + APOSTILLE (Tasdik Şerhi). Ölen kişinin varsa eşi ve çocuklarına dair bilgileri de içermeledir.
–5– Ölen kişi veya mirasçılarından biri adına Türkiye’de herhangi bir Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Vukuatsız Nüfus Kayıt Örneği + APOSTILLE (Tasdik Şerhi). Eşi ve çocuklarına dair bilgileri de içermeledir.
–6– Ölen kişinin Türk kimlik kartının fotokopisi, varsa Türk pasaportunun fotokopisi.
–7– Ölen kişinin Bulgar kimlik kartının ve/veya Bulgar pasaportunun fotokopisi.
–8– Mirasçısı/mirasçıları tarafından adımıza düzenlenmiş olan noter onaylı vekaletname + APOSTILLE (Tasdik Şerhi).
–9– Veraset İlame + APOSTILLE (Tasdik Şerhi). İbraz edilecek olan belgelere göre hareket edildiğinden herzaman gerekmeyebilir.

SÜREÇ
— Belgelerin tercüme ve tasdikleri yapılır
— Tescil talep başvurusu yapılır
— Harçlar ödenir
— İşlem neticesinde vefat eden kişi için Bulgar Ölüm Belgesi (Akt za Smırt, Izvleçenie ot Akt za Smırt) düzenlenir ve kişi nüfustan düşürülür

SÜRE
— Ortalama olarak 30 gün

Açıklamalar:
— Vekaletname metni kişilerin durumuna ve istenilen belgelerin içeriğine göre düzenlenir.
— APOSTILLE (Tasdik Şerhi) Belgenin türüne göre Kaymakamlıklar, Valilikler veya mahkemelerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca ücretsiz olarak tatbik edilir.
— Bulgaristan’da yerel yönetimler yasasının düzenlemelerine esasen nüfus işlemleri İlçe Belediye Meclisinin kararlarıyla düzenlenir. Dolayısıyla kişilerin nüfus kütüklerinin bulunduğu ilçe belediyesinin düzenlemelerine bağlı olarak farklı süreç, süre ve harç uygulama hakkı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir