BULGAR VATANDAŞLIĞI ALMA YÖNTEMLERİ

Bulgar vatandaşlığına kabul edilmek / iade almak için kimler başvurabilir:

-1- İKAMET (OTURMA) İZNİNE esasen /uzun süreç/: işveren, ticari temsilcilik veya benzer bir dayanağa esasen oturma izni almış ve beş (5) yıl Bulgaristan’da ikamet etmiş olan kişiler ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.
Örnek süreç: Ticari temsilcilik üzerinden “D” tipi ikamet vizesi almak için gerekli olan işlemler tamamlanır, belgeler hazırlanarak ibraz edilir ve vize alınır. Vize alındıktan sonra Bulgaristan’a gelinerek oturma izni işlemleri gerçekleştirilir, gerekli belgeler hazırlanır ve süreli oturma izni alınır. Süreli oturma izni beş (5) yıl üst üste yenilendikten sonra süresiz oturma izni talep edilir. Süresiz oturma izni alındıktan sonra Bulgar vatandaşlığı alma talebinde bulunulabilir. Ortalama olarak yirmi dört (24) ay içerisinde Bulgar vatandaşlığına kabul veya ret cevabı çıkar.

-2- YATIRIM üzerinden /uzun süreç/: yasal düzenlemelere göre aranan miktarda yatırım yapan, bu yatırıma esasen Bulgaristan’da oturma izni almış ve beş (5) yıl ikamet etmiş olan kişiler ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.
Örnek süreç: Yapılan yatırım üzerinden “D” tipi ikamet vizesi almak için gerekli olan işlemler tamamlanır, belgeler hazırlanarak ibraz edilir ve vize alınır. Vize alındıktan sonra Bulgaristan’a gelinerek oturma izni işlemleri gerçekleştirilir, gerekli belgeler hazırlanır ve süreli oturma izni alınır. Süreli oturma izni beş (5) yıl üst üste yenilendikten sonra süresiz oturma izni talep edilir. Süresiz oturma izni alındıktan sonra Bulgar vatandaşlığı alma talebinde bulunulabilir. Ortalama olarak yirmi dört (24) ay içerisinde Bulgar vatandaşlığına kabul veya ret cevabı çıkar.

-3- İKAMET (OTURMA) İZNİNE esasen /kısa süreç/: evlilik yoluyla eş üzerinden, Bulgar vatandaşı olan çocuğu üzerinden, mülteci, insani sığınmacı statüsü veya benzer bir dayanağa esasen oturma izni almış ve üç (3) yıl ikamet etmiş olan kişiler ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.
Örnek süreç: Bulgar vatandaşı eş üzerinden “D” tipi ikamet vizesi almak için gerekli olan işlemler tamamlanır, belgeler hazırlanarak ibraz edilir ve vize alınır. Vize alındıktan sonra Bulgaristan’a gelinerek oturma izni işlemleri gerçekleştirilir, gerekli belgeler hazırlanır ve süreli oturma izni alınır. Süreli oturma izni üç (3) yıl üst üste yenilendikten sonra süresiz oturma izni talep edilir. Süresiz oturma izni alındıktan sonra Bulgar vatandaşlığı alma talebinde bulunulabilir. Ortalama olarak yirmi dört (24) ay içerisinde Bulgar vatandaşlığına kabul veya ret cevabı çıkar.

-4- YATIRIM üzerinden /kısa süreç/: yasal düzenlemelere göre aranan miktarda yatırım yapan, bu yatırıma esasen Bulgaristan’da oturma izni almış ve bir (1) yıl ikamet etmiş olan kişiler ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.
Örnek süreç: Yapılan yatırım üzerinden “D” tipi ikamet vizesi almak için gerekli olan işlemler tamamlanır, belgeler hazırlanarak ibraz edilir ve vize alınır. Vize alındıktan sonra Bulgaristan’a gelinerek oturma izni işlemleri gerçekleştirilir, gerekli belgeler hazırlanır ve uzun süreli veya süresiz oturma izni alınır. Uzun süreli veya süresiz oturma izni alındıktan bir (1) yıl sonra Bulgar vatandaşlığı alma talebinde bulunulabilir. Ortalama olarak yirmi dört (24) ay içerisinde Bulgar vatandaşlığına kabul veya ret cevabı çıkar.

-5- BULGAR SOYLU olanlar: anne veya babası Bulgar vatandaşı olan veya Bulgar vatandaşı olarak ölen kişiler, Bulgar vatandaşı tarafından evlat edilenler ile Bulgar soylu olan kişiler ikamet izni aranmaksızın ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler. Etnik kökenleri Bulgar olanlar, mesela Pomaklar Bulgar soylu (etnik köken) olarak kabul edilmektedir.
Örnek süreç: Kişinin “Bulgar Soylu” olduğunu kanıtlaması için gerekli işlemler tamamlanır ve bunu gösterir belgeler hazırlanır. Hazır olan belgelerle oturma izni aranmaksızın doğrudan Bulgar vatandaşlığı alma talebinde bulunulabilir. Ortalama olarak yirmi dört (24) ay içerisinde Bulgar vatandaşlığına kabul veya ret cevabı çıkar.

-6- ÇOCUKLAR (ebeveyn üzerinden):  Anne veya babası Bulgar vatandaşı olan kişiler ikamet izni aranmaksızın ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.
Örnek süreç: Anne ve/veya babasının Bulgar vatandaşı olduğunu kanıtlayan belgeler hazırlanır. Hazır olan belgelerle oturma izni aranmaksızın doğrudan Bulgar vatandaşlığı alma talebinde bulunulabilir. Ortalama olarak yirmi dört (24) ay içerisinde Bulgar vatandaşlığına kabul veya ret cevabı çıkar.

-7- BAKAN TEKLİFİ: Bulgar vatandaşı olmasında yarar görülen kişilerin ilgili bakan tarafından teklif edilmesiyle ikamet izni aranmaksızın ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.
Örnek süreç: Genelde sporcular, bilim adamları, işadamları ve iş kadınlarının Bulgar vatandaşı olmalarında Bulgaristan Cumhuriyeti’ne yararı olacağına kanaat getirildiyse ilgili bakan, örneğin spor bakanı veya ekonomi bakanı vs, tarafından sözkonusu kişinin Bulgar vatandaşlığına alınması için adalet bakanına teklifte bulunulur ve oturma izni aranmaksızın süreç başlatılır. Ortalama olarak yirmi dört (24) ay içerisinde Bulgar vatandaşlığına kabul veya ret cevabı çıkar.

8- İADE (GÖÇMENLER): Daha önce Bulgar vatandaşı iken Bulgar vatandaşlığını kaybeden veya vatandaşlıktan çıkarılan kişiler, durumlarına göre üç (3) yıl ikamet etmiş olma şartıyla veya oturma izni aranmaksızın ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.
Örnek süreç: Daha önce Bulgar vatandaşıyken vatandaşlıktan çıkan, çıkartılan veya Bulgar vatandaşlığını kaybeden kişiler için Bulgaristan’daki nüfus kütükleri araştırılır. Yapılan araştırma neticesinde üç farklı yöntem uygulanarak vatandaşlık talep-iade sürecine geçilir:

-1- Yapılan araştırma neticesinde alınan durum tespit belgesinde (örnek için tıklayınız) “vatandaştır” ibaresi yer alması durumunda ilgili kişi gerekli belgeleri tamamlayarak bir ila üç (1-3) ay arasında bir sürede doğrudan Bulgar kimlik belgeleri (kimlik kartı, pasaport) çıkartır. Genelde 1948 – 1951 yılları arasında başka bir ülkeye göç etmiş veya yurtdışına turist olarak gidip de geri gelmeyen kişiler vb için geçerlidir. Süreç hakkında bilgi için tıklayınız.

-2- Yapılan araştırma neticesinde alınan durum tespit belgesinde (örnek için tıklayınız) “vatandaşlıktan çıkartılmıştır” veya “men edilmiştir” ibaresi yer alması durumunda ilgili kişi gerekli belgeleri tamamlayarak oturma izni aranmaksızın doğrudan Bulgar vatandaşlığının iade edilmesi talebinde bulunulabilir. Süreç ortalama olarak oniki (12) aylık dönemde tamamlanır. Bu durum genelde eski komünist rejim döneminde siyasi baskı nedeniyle Bulgaristan’dan kaçan, başka ülkelere sığınan, turist olarak gittiği ülkeden geri dönmeyen, devlet düşmanı vb olarak nitelendirilen kişilerde karşılaşılmaktadır. Süreç hakkında bilgi için tıklayınız.

-3- Yapılan araştırma neticesinde alınan durum tespit belgesinde (örnek için tıklayınız) “vatandaşlığı yoktur” veya “vatandaş değildir” ibaresi yer alması durumunda ilgili kişi gerekli belgeleri hazırlayarak “D” tipi oturma izni vizesi almak için gerekli olan işlemler başlatır. Vize alındıktan sonra Bulgaristan’a gelinerek oturma izni işlemleri tamamlanarak gerekli belgeler hazırlanır ve süresiz oturma izni alınır. Süresiz oturma izni alındıktan üç (3) yıl sonra Bulgar vatandaşlığı alma talebinde bulunulabilir. Ortalama olarak yirmi dört (24) ay içerisinde Bulgar vatandaşlığına kabul veya ret cevabı çıkar. Süreç hakkında bilgi için tıklayınız.