Tag Archives: Büyükelçi Süleyman Gökçe

Büyükelçi Süleyman Gökçe’nin 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı , 09.11.2016

Büyükelçi Süleyman Gökçe’nin 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı , 09.11.2016

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 78. Yıldönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.

Atatürk, üstün bir askeri dehanın yanısıra, yüksek sezileri ve öngörüleriyle, döneminin ötesinde yöneticilik anlayış ve becerilerine sahip, gücünü milletine olan güveninden alan bir devlet adamı, idareci, siyasetçi, ancak en önemlisi, örnek alınan bir liderdi. O’nu çağdaşlarından farklı kılan, yalnızca milletinin hürriyeti ve istiklali için savaşmış bir ulusal kahraman olması değil, engin birikimi ve ileri görüşüyle, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için hayatı boyunca yılmadan azim ve kararlılıkla mücadele etmesidir.

29 Ekim 2016 tarihinde 93. Kuruluş yıldönümünü birlikte kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin başarı ve kazanımları, birbirini izleyen büyük savaşlar ve yıkımın ardından, fevkalade zor şartlar ve imkansızlıklar altında temelleri atılan bir ülkenin, zaman içinde aldığı mesafeyi ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir. Şüphesiz, hukukun üstünlüğü, laiklik, çoğulcu demokrasi gibi evrensel ilke ve değerler üzerine inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin, bugün örnek bir ülke haline gelmesinde Atatürk ve dava arkadaşları ile onların başlattığı kalkınma, ilerleme ve çağdaşlaşma yolunda yürüyüşü devam ettiren devlet adamlarının, bilim insanlarının, sanatçıların, sivil toplumun, genci ve yaşlısıyla tüm Halkımızın katkısı bulunmaktadır.

Son dönemde yaşadığımız büyük zorluklara ve çetin sınamalara, ülkemizin temellerini hedef alan emsali görülmemiş kanlı bir darbe girişimine, karşılaştığımız tüm tehditlere rağmen, Türkiye Cumhuriyeti gelişimini ve çağdaşlaşmasını güçlenerek sürdürecektir. Bu alanda, önümüze büyük hedefler koyarak, kararlılıkla ilerleyeceğiz. En büyük ilham kaynağımız, engin tarihimiz, zengin kültürel birikimimiz, kadim millet ve devlet tecrübemiz, Atatürk’ün emanet ettiği ilke ve değerler olacaktır.

Cumhuriyetimizle birlikte anılan ve bıraktığı eserlerle daima saygı ve şükranla hatırlanacak olan Ulu Önder Atatürk’ün ölüm yıldönümü bir yas günü değildir. O’nu layıkıyla anlamak, fikirlerini yaşatma gayretimizi canlı tutmak ve eserlerine nasıl sahip çıktığımızı bir kere daha gözden geçirmek için önemli bir vesiledir. Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti, onurlu geçmişinden güç ve ilham alan Türk Milleti tarafından ebediyen yaşatılacaktır.

Atatürk’ün, ülkemizin hürriyet ve istiklaline kavuşması, çağdaşlaşması ve uluslararası toplumun saygın bir üyesi olması yolundaki olağanüstü gayretleri Türk Milleti’nin şükranının yanısıra, Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu tüm dost ülkelerin takdir, saygı ve hayranlığını kazanmıştır. Atatürk’ün aramızdan ayrılışı üzerine Bulgaristan’da yayınlanan “Slovo” Gazetesi’ndeki şu ifade bu duyguları ortaya koymuştur:

“Atatürk, milletin atası; kılıç, fikir, kalp ve irade adamı idi. Milletin bu büyük evladı, çağdaş uluslar topluluğunun ortak evlâdı, yirminci yüzyılın en büyük yurttaşıdır.”

Atatürk, aslında bu dostane sözleri, çok önceden aynı dostlukla, şöyle cevaplamıştır: “Türkiye, Bulgaristan’ın geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de en güvenilir bir dostu olacaktır.”

Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bölgesindeki dostlarına güven vermeye devam edecektir.

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’ne her yönüyle sahip çıkma kararlılığımızı yineliyor ve manevi hatırası önünde tazimle eğilirken, Atatürk’ü bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.