Velayet, Vasi, Ehliyetsizlik

Yurt dışında, yetkili mahkeme veya idari merci tarafından Bulgar vatandaşı hakkında verilen Velayet, Vasi veya Ehliyetsizlik kararının
Bulgaristan’da TENFİZ işlemi için gereken belgeler:

–1– Türk mahkemesi tarafından hükmedilmiş olan Velayet veya Vasi veya Ehliyetsizlik Kararı + APOSTILLE (Tasdik Şerhi)
–2– Hakkında karar hükmedilen kişi adına düzenlenmiş Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği + APOSTILLE (Tasdik Şerhi). Varsa çocuklarına dair bilgileri de içermeledir.
–3– Hakkında karar hükmedilen kişi adına düzenlenmiş Vukuatsız Nüfus Kayıt Örneği + APOSTILLE (Tasdik Şerhi). Varsa çocuklarına dair bilgileri de içermeledir.
–4– Aynı zamanda Bulgar vatandaşı olan ve  hakkında karar hükmedilen kişi adına düzenlenmiş İsim Denklik Belgesi  + APOSTILLE (Tasdik Şerhi). Bulgar kimlik belgeleri ile Türk kimlik belgelerinde farklılık olması durumunda ibraz edilmelidir. İsimlerde farklılığın olmaması veya Bulgar vatandaşı olan kişinin başka bir vatandaşlığının olmaması durumunda ibraz edilmez.
5— Tenfizi talep eden ve kendisine Velayet hakkı verilen veya Vasi tayin edilen kişinin de Bulgar vatandaşı olması durumunda İsim Denklik Belgesi  + APOSTILLE (Tasdik Şerhi). Bulgar kimlik belgeleri ile Türk kimlik belgelerinde farklılık olması durumunda ibraz edilmelidir. İsimlerde farklılığın olmaması veya Bulgar vatandaşı olan kişinin başka bir vatandaşlığının olmaması durumunda ibraz edilmez.
–6– Tenfizi talep eden kişi tarafından adımıza düzenlenmiş olan noter onaylı vekaletname + APOSTILLE (Tasdik Şerhi).
7— Tenfizi talep eden ve hakkında tenfiz talep edilen kişilerin hem Türk hem de Bulgar kimlik kartları ve varsa pasaportlarının fotokopileri.

SÜREÇ
— Belgelerin tercüme ve tasdikleri yapılır
— Tescil ve tenfiz talep başvurusu yapılır
— Harçlar ödenir
— İşlem neticesinde haklarında işlem yapılan Bulgar vatandaşlarının kütüklerine ilgili şerhler düşülür.

SÜRE
— Ortalama olarak 60 gün

Açıklamalar:
— Vekaletname metni kişilerin durumuna ve istenilen belgelerin içeriğine göre düzenlenir.
— APOSTILLE (Tasdik Şerhi) Belgenin türüne göre Kaymakamlıklar, Valilikler veya mahkemelerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca ücretsiz olarak tatbik edilir.
— Bulgaristan’da yerel yönetimler yasasının düzenlemelerine esasen nüfus işlemleri İlçe Belediye Meclisinin kararlarıyla düzenlenir. Dolayısıyla kişilerin nüfus kütüklerinin bulunduğu ilçe belediyesinin düzenlemelerine bağlı olarak farklı süreç, süre ve harç uygulama hakkı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir