Boşanma

Yurt dışında, yetkili mahkeme veya idari merci tarafından Bulgar vatandaşının evliliğinin sona erdirilmesi durumunda
Bulgaristan’da TENFİZ işlemi yapılması için gereken belgeler:

–1– Türk mahkemesi tarafından hükmedilmiş olan Boşanma Kararı + APOSTILLE (Tasdik Şerhi)
–2– Daha önceden evlilik bildirimi yapılmadıysa Türkiye’de herhangi bir Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan Evlenme Kayıt Örneği (Formül B) + APOSTILLE (Tasdik Şerhi)
–3– Çift vatandaş eş adına düzenlenmiş Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği + APOSTILLE (Tasdik Şerhi). Varsa çocuklarına dair bilgileri de içermeledir.
–4– Çift vatandaş eş adına düzenlenmiş Vukuatsız Nüfus Kayıt Örneği + APOSTILLE (Tasdik Şerhi). Varsa çocuklarına dair bilgileri de içermeledir.
–5– Aynı zamanda Bulgar vatandaşı ve yabancı vatandaş olan eş için Türkiye’de herhangi bir Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan İsim Denklik Belgesi  + APOSTILLE (Tasdik Şerhi). Bulgar kimlik belgeleri ile Türk kimlik belgelerinde farklılık olması durumunda ibraz edilmelidir. İsimlerde farklılığın olmaması veya Bulgar vatandaşı olan kişinin başka bir vatandaşlığının olmaması durumunda ibraz edilmez.
–6– Çift vatandaş eşin Türk kimlik kartının fotokopisi, varsa Türk pasaportunun fotokopisi.
–7– Çift vatandaş eşin Bulgar kimlik kartının fotokopisi. Bulgar pasaportunun fotokopisi gerekmiyor. Kimlik kartının süresinin dolmamış olması gerekir.
–8– Çift vatandaş eş tarafından adımıza düzenlenmiş olan noter onaylı vekaletname + APOSTILLE (Tasdik Şerhi).

SÜREÇ
— Belgelerin tercüme ve tasdikleri yapılır
— Tescil ve tenfiz talep başvurusu yapılır
— Harçlar ödenir
— İşlem neticesinde Bulgar vatandaşı kişinin nüfus kütüklerinde medeni durum kısmına “bekar – boşanmış” ibaresi düşülür.
— İlgili kişi için Bulgar Medeni Durum Belgesi (Udostoverenie za Semeyno Polojenie) düzenlenir.

SÜRE
— Ortalama olarak 30 gün
— Önceden ebeveynlerin evlilik bildirimi yapılmadıysa ortalama olarak 45 gün

Açıklamalar:
— Vekaletname metni kişilerin durumuna ve istenilen belgelerin içeriğine göre düzenlenir.
— APOSTILLE (Tasdik Şerhi) Belgenin türüne göre Kaymakamlıklar, Valilikler veya mahkemelerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca ücretsiz olarak tatbik edilir.
— Bulgaristan’da yerel yönetimler yasasının düzenlemelerine esasen nüfus işlemleri İlçe Belediye Meclisinin kararlarıyla düzenlenir. Dolayısıyla kişilerin nüfus kütüklerinin bulunduğu ilçe belediyesinin düzenlemelerine bağlı olarak farklı süreç, süre ve harç uygulama hakkı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir