Evlilik

Yurt dışında evlenen (nikah kıyan) Bulgar vatandaşlarının
evliliklerini Bulgaristan’da tescil etmeleri ve medeni hallerini değiştirmeleri için hazırlanması gereken belgeler:

–1– Sadece Türk vatandaşlığı olan eş için Türkiye’de herhangi bir Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan Doğum Kayıt Örneği (Formül A) + APOSTILLE (Tasdik Şerhi)
–2– Aynı zamanda Bulgar vatandaşı ve yabancı vatandaş olan eş için Türkiye’de herhangi bir Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan İsim Denklik Belgesi  + APOSTILLE (Tasdik Şerhi). Bulgar kimlik belgeleri ile Türk kimlik belgelerinde farklılık olması durumunda ibraz edilmelidir. İsimlerde farklılığın olmaması veya Bulgar vatandaşı olan ebeveynin başka bir vatandaşlığının olmaması durumunda ibraz edilmez.
–3– Türkiye’de herhangi bir Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan Evlenme Kayıt Örneği (Formül B) + APOSTILLE (Tasdik Şerhi)
–4– Çift vatandaş eş adına düzenlenmiş Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği + APOSTILLE (Tasdik Şerhi). Eşi ve varsa çocuklarına dair bilgileri de içermeledir.
–5– Çift vatandaş eş adına düzenlenmiş Vukuatsız Nüfus Kayıt Örneği + APOSTILLE (Tasdik Şerhi). Eşi ve varsa çocuklarına dair bilgileri de içermeledir.
–6– Eşlerin Türk kimlik kartlarının fotokopileri, varsa Türk pasaportlarının fotokopileri.
–7– Eşlerin Bulgar kimlik kartlarının fotokopileri. Bulgar pasaportlarının fotokopileri gerekmiyor. Kimlik kartının süresinin dolmamış olması gerekir.
–8– Eşler tarafından adımıza düzenlenmiş olan noter onaylı vekaletname + APOSTILLE (Tasdik Şerhi).

SÜREÇ
— Belgelerin tercüme ve tasdikleri yapılır
— Tescil talep başvurusu yapılır
— Harçlar ödenir
— İşlem neticesinde Bulgar vatandaşlığı olan eşin/eşlerin nüfus kütüklerinde medeni durumu değiştirilir ve “evli” yazılır.
— Bulgar Evlilik Belgesi (Akt – Dublikat – Udostoverenie za Grajdanski Brak) düzenlenir.

SÜRE
— Evlilik bildirimi ortalama olarak 30 gün içerisinde tamamlanır.

Açıklamalar:
— Vekaletname metni kişilerin durumuna ve istenilen belgelerin içeriğine göre düzenlenir.
— APOSTILLE (Tasdik Şerhi) Belgenin türüne göre Kaymakamlıklar, Valilikler veya mahkemelerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca ücretsiz olarak tatbik edilir.
— Bulgaristan’da yerel yönetimler yasasının düzenlemelerine esasen nüfus işlemleri İlçe Belediye Meclisinin kararlarıyla düzenlenir. Dolayısıyla kişilerin nüfus kütklerinin bulunduğu ilçe belediyesinin düzenlemelerine bağlı olarak farklı süreç, süre ve harç uygulama hakkı vardır.
Düzenlenmiş olan Bulgar Evlilik Belgesi (Akt – Dublikat – Udostoverenie za Grajdanski Brak) ibraz edilerek sadece Türk vatandaşı olan eş için uzun süreli Bulgaristan ve/veya Schengen vizesi alınabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir