Eskiden Vatandaş Olanlar( Göçmenler )

İADE: Daha önce Bulgar vatandaşı iken Bulgar vatandaşlığını kaybeden veya vatandaşlıktan çıkarılan kişiler, durumlarına göre üç (3) yıl ikamet etmiş olma şartıyla veya oturma izni aranmaksızın ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 26’ya esasen

—–1. Bulgar Vatandaşlık Kanunu, Beşinci Bölüm Ek-1’de örneği verilen Matbu Dilekçe.

Dilekçe Bulgarca dilinde yazılmış olmalıdır.

14 yaşından gün almamış olanlar ile hukuki ehliyetsiz olan kişiler adından anne ve baba beraber ya da yasal vasi başvurabilir. Ebeveynlerden birisinin anne-babalık hakkından men edilmiş olması durumunda hak sahibi ebeveyn tarafından imzalanır. Babanın bilinmediği durumda sadece anne tarafından imzalanır.

14 yaşından gün almış olup 18 yaşından gün almamış olanlar başvurularını şahsen yaparlar. Dilekçeleri kendileri tarafından imzalanır, anne ve babası tarafından beraber veya yasal vasileri tarafından paraflanır. Ebeveynlerden birisinin anne-babalık hakkından men edilmiş olması durumunda hak sahibi ebeveyn tarafından paraflanır. Babanın bilinmediği durumda sadece anne tarafından paraflanır.

Vatandaşlık başvurusuna dair ebeveynler arasında anlaşmazlık durumunda veya çocuk iler ebeveynleri arasında veya çocuk iler yasal vasi arasında anlaşmazlık durumunda dilekçe ekinde ilgili ilçe mahkemesinin kararı da ibraz edilir.

—–2. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan doğum kayıt örneği veya doğum tutanağı sureti.

—–3. Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde “uzun süreli” veya “süresiz” oturma izni olduğunu gösterir tasdik belgesi. Tasdik belgesinde ikamet izninin verilmiş olduğu yasal dayanak belirtilir. İkamet izni vatandaşlık başvurusu yapılmadan önce en az üç (3) yıl önce verilmiş olmalıdır.

Atası “Bulgar soylu” olanlar ile vatandaşlıktan çıkartılmış olan kişilerden oturma izni şartı aranmaz.

—–4. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan adli sicil kayıt örneği (sabıka kaydı). İkamet edilen ülkeden alınmalıdır. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–5. Bulgar Savcılık makamları tarafından düzenlenmiş olan, aleyhinde genel türden suça dair ceza davası açılmadığını gösterir tasdik belgesi. Bulgaristan’da ikamet etmeyenler bu belgeyi ibraz etmezler.

—–6. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan Heyet Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen “sağlamdır” raporu. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–7. Kararname № 1, Ek-4’te örneği verilen Matbu Beyanname.

—–8. İsim değişikliği yapıldıysa bunu gösterir resmi belge ve/veya kişinin birden fazla isme sahip olması durumunda “İsim Denklik Belgesi”.

—–9. Özgeçmiş

—–10. Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

—–11. Kimlik belgesinin (pasaport) fotokopisi.

—–12. Harcın ödendiğini gösterir banka dekontu

AÇIKLAMALAR:

– İbraz edilecek belgelerin uluslararası tasdik-onay işlemleri tamamlanmış, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İlişkileri Dairesi tarafından onaylı yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve onaylanmış olmaları gerekmektedir.

– Başvuru dilekçesi şahsen verilir.

– Mülakat Bulgarca dilinde gerçekleştirilir, çevirmen refakat edebilir.

– 14 yaşından gün almamış olanlar için mülakat anne ve babayla beraber veya yasal vasileriyle yapılır.

– 14 yaşından gün almış olup 18 yaşından gün almamış olanlarla mülakat ebeveynleri veya yasal vasilerinin refakatinde yapılır.

6 Responses to Eskiden Vatandaş Olanlar( Göçmenler )

 1. Osman çavuş dedi ki:

  Babam bulgaristan doğum bulgar doğum kağıdı var babam vefat etti biz ve çocuklarımız çifte vatandaş olabiliyormuyuz

 2. Fehim dedi ki:

  Mülakata gireli 16 ay oldu hala cevap gelmedi bu normalmiş temmuz 16 2018 de mülakata girdim

  • bulgarvatandasligi.com dedi ki:

   Bulgar vatandaşlığı için yapılan başvuru ardından mülakata girdiğinizde ortalam olarak 18 ay beklemelisiniz. Ancak 18 ay sabit bir süre değil. Bizim tecrübelerimize dayanaral belirtmiş olduğumuz süre 18 ay. İşlemin neticelenmesi için 24 ayı geçen süreler de oldu.

 3. Beril dedi ki:

  1. ve 7. maddelerde belirtilen matbu dilekçelerin güncel hallerini nereden temin edebiliriz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir