Category Archives: Güncel Duyurular

Bulgar vatandaşlığı başvuru, mülakat ve cevap süreleri kısaldı

BULGAR VATANDAŞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ’nden duyuru:

Bulgar vatandaşlığı için başvuru tarihi ve saati için elektronik ortamda randevu alınır. Başvuru esnasında ibraz edilen belgelerin tam olması durumunda mülakat yapılır. Başvuru tarihinden itibaren ondört (14) iş günü içerisinde dosyadaki belgeler incelenir, aykırlık veya usulsüzlüklerin tespit edilmesi durumunda dilkçe sahibine bunların düzeltilmesi için iki (2) aylık süre verilir.
Vatandaşlık başvurusunun neticelendirilmesi, yani cevabın alınması Bulgar Vatandaşlığı Kanununda düzenlenen süreler içerisinde yapılır.

Anayasa Değişikliği Halkoylaması – Tek Seçim Bölgesi , 14.02.2017

Anayasa Değişikliği Halkoylaması – Tek Seçim Bölgesi , 14.02.2017

Anayasa Değişikliği Halkoylamasının ülkemizde 16 Nisan 2017 tarihinde yapılmasının kararlaştırılması üzerine, yurt dışı temsilciliklerimizde oy verme işlemi 27 Mart Pazartesi günü başlayıp, 9 Nisan Pazar günü bitecektir. Gümrük kapılarında ise 27 Mart Pazartesi günü başlayıp 16 Nisan Pazar günü sona erecektir.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmak koşuluyla vatandaşlarımız bağlı bulundukları temsilciliklerde ya da oy verme günlerinde diğer temsilciliklerde kurulan sandıklarda veya gümrük kapılarında oy kullanabileceklerdir. Yurtdışındaki tüm temsilciliklerimizde oy verme saatleri 09:00-21:00 olarak düzenlenmiştir. Her Temsilciliğimizde hangi günlerde oy verilebileceği Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek ve oy verme tarihleri ayrıca duyurulacaktır.

Büyükelçi Süleyman Gökçe’nin 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı , 09.11.2016

Büyükelçi Süleyman Gökçe’nin 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı , 09.11.2016

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 78. Yıldönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.

Atatürk, üstün bir askeri dehanın yanısıra, yüksek sezileri ve öngörüleriyle, döneminin ötesinde yöneticilik anlayış ve becerilerine sahip, gücünü milletine olan güveninden alan bir devlet adamı, idareci, siyasetçi, ancak en önemlisi, örnek alınan bir liderdi. O’nu çağdaşlarından farklı kılan, yalnızca milletinin hürriyeti ve istiklali için savaşmış bir ulusal kahraman olması değil, engin birikimi ve ileri görüşüyle, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için hayatı boyunca yılmadan azim ve kararlılıkla mücadele etmesidir.

29 Ekim 2016 tarihinde 93. Kuruluş yıldönümünü birlikte kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin başarı ve kazanımları, birbirini izleyen büyük savaşlar ve yıkımın ardından, fevkalade zor şartlar ve imkansızlıklar altında temelleri atılan bir ülkenin, zaman içinde aldığı mesafeyi ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir. Şüphesiz, hukukun üstünlüğü, laiklik, çoğulcu demokrasi gibi evrensel ilke ve değerler üzerine inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin, bugün örnek bir ülke haline gelmesinde Atatürk ve dava arkadaşları ile onların başlattığı kalkınma, ilerleme ve çağdaşlaşma yolunda yürüyüşü devam ettiren devlet adamlarının, bilim insanlarının, sanatçıların, sivil toplumun, genci ve yaşlısıyla tüm Halkımızın katkısı bulunmaktadır.

Son dönemde yaşadığımız büyük zorluklara ve çetin sınamalara, ülkemizin temellerini hedef alan emsali görülmemiş kanlı bir darbe girişimine, karşılaştığımız tüm tehditlere rağmen, Türkiye Cumhuriyeti gelişimini ve çağdaşlaşmasını güçlenerek sürdürecektir. Bu alanda, önümüze büyük hedefler koyarak, kararlılıkla ilerleyeceğiz. En büyük ilham kaynağımız, engin tarihimiz, zengin kültürel birikimimiz, kadim millet ve devlet tecrübemiz, Atatürk’ün emanet ettiği ilke ve değerler olacaktır.

Cumhuriyetimizle birlikte anılan ve bıraktığı eserlerle daima saygı ve şükranla hatırlanacak olan Ulu Önder Atatürk’ün ölüm yıldönümü bir yas günü değildir. O’nu layıkıyla anlamak, fikirlerini yaşatma gayretimizi canlı tutmak ve eserlerine nasıl sahip çıktığımızı bir kere daha gözden geçirmek için önemli bir vesiledir. Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti, onurlu geçmişinden güç ve ilham alan Türk Milleti tarafından ebediyen yaşatılacaktır.

Atatürk’ün, ülkemizin hürriyet ve istiklaline kavuşması, çağdaşlaşması ve uluslararası toplumun saygın bir üyesi olması yolundaki olağanüstü gayretleri Türk Milleti’nin şükranının yanısıra, Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu tüm dost ülkelerin takdir, saygı ve hayranlığını kazanmıştır. Atatürk’ün aramızdan ayrılışı üzerine Bulgaristan’da yayınlanan “Slovo” Gazetesi’ndeki şu ifade bu duyguları ortaya koymuştur:

“Atatürk, milletin atası; kılıç, fikir, kalp ve irade adamı idi. Milletin bu büyük evladı, çağdaş uluslar topluluğunun ortak evlâdı, yirminci yüzyılın en büyük yurttaşıdır.”

Atatürk, aslında bu dostane sözleri, çok önceden aynı dostlukla, şöyle cevaplamıştır: “Türkiye, Bulgaristan’ın geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de en güvenilir bir dostu olacaktır.”

Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bölgesindeki dostlarına güven vermeye devam edecektir.

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’ne her yönüyle sahip çıkma kararlılığımızı yineliyor ve manevi hatırası önünde tazimle eğilirken, Atatürk’ü bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Bulgaristan Helsinki Komitesi Başkanı’nın Uğradığı Saldırı Hakkında Büyükelçilik Açıklaması , 31.10.2016

Bulgaristan Helsinki Komitesi Başkanı’nın Uğradığı Saldırı Hakkında Büyükelçilik Açıklaması , 31.10.2016

27 Ekim 2016 tarihinde Sofya şehir merkezinde Bulgaristan Helsinki Komitesi Başkanı Krasimir Kanev’e yönelik düzenlenen fiziki saldırı derin üzüntü ve infial yaratmıştır. Krasimir Kanev’e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Bulgaristan Helsinki Komitesi, evrensel değerlerin en kutsalı olan insan haklarının ve ifade özgürlüğünün savunulması ve korunması alanında Bulgaristan’da faaliyet gösteren önde gelen bir bağımsız sivil toplum kuruluşudur. Komite, toplumsal ve bireysel ayrımcılığa, hoşgörüsüzlüğe ve azınlık haklarının ihlaline karşı mücadele vermektedir.

Krasimir Kanev’e yönelik saldırıyı kınıyor, faillerin bir an önce yakalanarak adalete sevk edilmeleri için Bulgaristan makamlarına çağrıda bulunuyoruz. Bu çerçevede, Bulgaristan Halkı’nın çağdaş evrensel değerlerle uyumlu şekilde hoşgörünün geliştirilmesinde, şiddet ve ayrımcılıkla mücadele edilmesinde sağduyulu ve âkil tutumuna güveniyoruz.

TURKISH EMBASSY CONDEMNS ATTACK ON BULGARIAN HELSINKI COMMITTEE CHAIR

We were shaken and shocked to learn the physical assault by two perpetrators on Bulgarian Helsinki Committee Chair, Mr Krassimir Kanev.

The Bulgarian Helsinki Committee is the leading civil society organization for the protection of sacrimonious human rights in Bulgaria.  It is an important voice for supporting the rights of all citizens of Bulgaria – including the most vulnerable minority groups -without discrimination, and in line with the universal values of freedom of expression, and from discrimination, intolerance and intimidation.

The attack on Mr Kanev, therefore, must be viewed as deplorable by all who believe in upholding these values is an universal obligation.

While we strongly condemn this attack, we also call for a thorough and timely investigation of the assault on Mr Kanev, and encourage all concerned to join this call in condemning all forms of intolerance, discrimination, intimidation and violence.